Elanders flyttas upp till Nasdaq Stockholms Mid Cap-segment

2016-12-21 14:40:17

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2016-12-21

Elanders flyttas upp till Nasdaq Stockholms segment Mid Cap från och med den 2 januari 2017. Uppflyttningen från Small Cap till Mid Cap är en följd av Nasdaqs årliga genomgång av börsvärdena för de olika företagen inom de nordiska marknadssegmenten. Mid Cap-segmentet omfattar företag med ett börsvärde mellan 150 miljoner euro och 1 miljard euro.

För mer information, kontakta
Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50
Andréas Wikner, ekonomidirektör, telefon: 031-750 07 50

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions