Elanders fortsätter att anpassa sig till marknadsläget inom affärsområdet Print & Packaging Solutions och lägger varsel i Sverige

2017-09-28 14:08:04

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2017-09-28

Elanders Sverige AB, som ingår i Elanders affärsområde Print & Packaging Solutions, har lagt ett varsel om uppsägning som berör 50 anställda. Merparten av de anställda arbetar idag i Mölnlycke och vissa av de varslade kommer att erbjudas annan tjänst.

För mer information, kontakta
Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions