Elanders förvärv av Bergen Logistics är nu slutfört

2021-11-22 14:27:13

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2021-11-22

Elanders tecknade i början av november 2021 ett avtal om att förvärva 80 procent av aktierna i det amerikanska supply chain management-bolaget Bergen Shippers Corp. (”Bergen Logistics”). Bergen Logistics är en ledande aktör i USA inom kontraktslogistik för modekunder. Affären var villkorad av sedvanliga tillträdesvillkor. Förvärvet är nu fullbordat och Bergen Logistics kommer att konsolideras av Elanders från och med november 2021.

För mer information, kontakta
Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50
Andréas Wikner, ekonomidirektör, telefon: 031-750 07 50

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions