Elanders förvärvar Spreckley Limited i England

2017-07-24 08:01:48

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2017-07-24

Elanders har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i det engelska bolaget Spreckley Limited (”Spreckley”), som erbjuder förpackningar, marknadsmaterial och etiketter till den brittiska marknaden. Bolagets verksamhet bedrivs i Nottingham.

Spreckley omsatte 2,3 MGBP för den tolvmånadersperiod som avslutades den 31 mars 2017. Bolaget har cirka 20 anställda och kommer att konsolideras i affärsområdet Print & Packaging Solutions.

Förvärvet kommer inte att ha någon väsentlig effekt på Elanders resultat och finansiella ställning under innevarande år.

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 juli 2017 kl. 08.00 CET.

För mer information, kontakta
Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50
Andréas Wikner, ekonomidirektör, telefon: 031-750 07 50

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions