Elanders genomför strategiskt förvärv inom Supply Chain och fördubblar koncernens omsättning

2016-06-17 11:40:08

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2016-06-17

Elanders har idag signerat ett avtal om att förvärva samtliga aktier i det tyska supply chain management-företaget LGI Logistics Group International GmbH (”LGI”), som är en av de ledande aktörerna inom Industrial Contract Logistics i Tyskland. Under 2015 omsatte LGI ca 430 MEUR, hade ett normaliserat EBITDA om cirka 29 MEUR samt bedrev verksamhet i tio länder, huvudsakligen i Europa med Tyskland som viktigaste marknad. Genom förvärvet flyttar Elanders fram sina positioner avsevärt inom global supply chain management och koncernens omsättning på helårsbasis ökar från cirka 4,2 till 8,3 miljarder kronor samtidigt som antalet medarbetare stiger från cirka 3 200 till 7 200 (proforma 2015 års nivå). Förvärvet beräknas bidra positivt till resultat per aktie redan under innevarande år. Köpeskillingen beräknas uppgå till 257 MEUR på skuldfri basis.

Elanders har under en tid sökt ett komplement till sin befintliga verksamhet inom Supply Chain Solutions. Investeringskriterierna har varit att förvärvsobjektet skulle ha ett starkt fotfäste i Europa eller USA och en stark kundbas i vilken det finns en potential att växa tillsammans med nuvarande Elanders på andra marknader. LGI uppfyller dessa kriterier.

”Tillsammans med LGI skapar vi en stabil plattform för framtida organisk tillväxt inom Supply Chain Solutions och vårt globala erbjudande blir alltmer komplett. Vi kommer nu att kunna erbjuda Elanders existerande kunder samma tjänster i Europa som de idag nyttjar i Asien och Americas. För LGI:s kunder blir resultatet det omvända, då de får tillgång till Elanders nätverk i Asien och Americas”, säger Magnus Nilsson, vd och koncernchef för Elanders AB.

LGI är en av Tysklands ledande aktörer inom Industrial Contract Logistics och har haft visionen att på lång sikt bli en av de marknadsledande aktörerna i Europa. LGI bildades genom en avknoppning från Hewlett Packard Deutschland GmbH år 1995, har sedan dess vuxit kraftigt och har idag mer än 45 anläggningar världen över, varav 35 i Tyskland. Förutom i Tyskland bedriver de även verksamhet i Nederländerna, Polen, Ryssland, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Ungern, USA och Österrike. LGI är specialiserade på värdeadderande tjänster till kunder inom Automotive, Electronics, Healthcare & Life Science, Industrial samt Fashion & Lifestyle. Bolaget har ett särskilt fokus på produkt- och komponentflöden med extremt korta ledtider och tillhandahåller allt från enkla logistiklösningar till fullständiga supply chain management-lösningar. Kunderna inom Fashion & Lifestyle adderades till kundbasen år 2013 när LGI förvärvade ITG GmbH från Deutsche Post.

”LGI har ett gott rykte på marknaden, både hos sina kunder och sina konkurrenter. Förvärvet är ytterligare ett led i den strategi som Elanders bedrivit de senaste åren med målet att bli en tydlig global aktör och att minska koncernens beroende av traditionellt tryck. Efter förvärvet kommer Supply Chain Solutions att utgöra närmare tre fjärdedelar av koncernens omsättning. Genom förvärvet blir också de fyra kundområdena Automotive, Electronics, Industrial Manufacturing samt Retail, Fashion & Fast-Moving Consumer Goods ungefär lika stora”, fortsätter Magnus Nilsson.

”Vi har byggt upp en verksamhet som vi är väldigt stolta över och tillsammans med Elanders kan vi bredda och stärka erbjudandet till våra kunder. Elanders starka position i Asien och Americas skapar också nya möjligheter för oss och för våra kunder. Vi ser även att Elanders kapacitet inom Print & Packaging samt kompetens inom e-Commerce kommer att möjliggöra ytterligare utveckling av vår kundbas”, kommenterar Andreas Bunz, vd och koncernchef för LGI.

För ytterligare information rörande LGI besök gärna följande webbplats:

Förvärvet är villkorat av att erforderliga godkännanden från tyska respektive österrikiska konkurrensmyndigheterna erhålls. Finansieringen av förvärvet sker via en kombination av externa krediter och nyemission. Bryggfinansiering sker genom Elanders existerande bankrelationer. Som en del av finansieringen av förvärvet avser Elanders styrelse att föreslå en nyemission med företräde för befintliga aktieägare om cirka 600 Mkr. Hela beloppet i nyemissionen kommer att vara garanterat av huvudägaren Carl Bennet AB. En detaljerad tidplan och villkor kommer att meddelas senare.

Telefonkonferens
Elanders kommer att hålla en telefonkonferens idag den 17 juni 2016, kl. 14.00, för analytiker, press och media. Se nedan telefonnummer för att delta i konferensen:

Sverige: 08-5065 3937
Tyskland: +49 69 2222 10624
UK: +44 20 3427 1918
USA: +1 646 254 3365

Kod: 4450329

Elanders AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Magnus Nilsson, vd och koncernchef, +46 31 750 07 50,
bWFnbnVzLm5pbHNzb25AZWxhbmRlcnMuY29t

Andréas Wikner, ekonomidirektör, +46 31 750 07 50,
YW5kcmVhcy53aWtuZXJAZWxhbmRlcnMuY29t

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Elanders ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juni 2016.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions