Elanders genomför strategiskt förvärv inom Supply Chain och fördubblar koncernens omsättning

2016-06-17 11:40:08

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2016-06-17

Elanders har idag signerat ett avtal om att förvärva samtliga aktier i det tyska supply chain management-företaget LGI Logistics Group International GmbH (”LGI”), som är en av de ledande aktörerna inom Industrial Contract Logistics i Tyskland. Under 2015 omsatte LGI ca 430 MEUR, hade ett normaliserat EBITDA om cirka 29 MEUR samt bedrev verksamhet i tio länder, huvudsakligen i Europa med Tyskland som viktigaste marknad. Genom förvärvet flyttar Elanders fram sina positioner avsevärt inom global supply chain management och koncernens omsättning på helårsbasis ökar från cirka 4,2 till 8,3 miljarder kronor samtidigt som antalet medarbetare stiger från cirka 3 200 till 7 200 (proforma 2015 års nivå). Förvärvet beräknas bidra positivt till resultat per aktie redan under innevarande år. Köpeskillingen beräknas uppgå till 257 MEUR på skuldfri basis.

Elanders har under en tid sökt ett komplement till sin befintliga verksamhet inom Supply Chain Solutions. Investeringskriterierna har varit att förvärvsobjektet skulle ha ett starkt fotfäste i Europa eller USA och en stark kundbas i vilken det finns en potential att växa tillsammans med nuvarande Elanders på andra marknader. LGI uppfyller dessa kriterier.

”Tillsammans med LGI skapar vi en stabil plattform för framtida organisk tillväxt inom Supply Chain Solutions och vårt globala erbjudande blir alltmer komplett. Vi kommer nu att kunna erbjuda Elanders existerande kunder samma tjänster i Europa som de idag nyttjar i Asien och Americas. För LGI:s kunder blir resultatet det omvända, då de får tillgång till Elanders nätverk i Asien och Americas”, säger Magnus Nilsson, vd och koncernchef för Elanders AB.

LGI är en av Tysklands ledande aktörer inom Industrial Contract Logistics och har haft visionen att på lång sikt bli en av de marknadsledande aktörerna i Europa. LGI bildades genom en avknoppning från Hewlett Packard Deutschland GmbH år 1995, har sedan dess vuxit kraftigt och har idag mer än 45 anläggningar världen över, varav 35 i Tyskland. Förutom i Tyskland bedriver de även verksamhet i Nederländerna, Polen, Ryssland, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Ungern, USA och Österrike. LGI är specialiserade på värdeadderande tjänster till kunder inom Automotive, Electronics, Healthcare & Life Science, Industrial samt Fashion & Lifestyle. Bolaget har ett särskilt fokus på produkt- och komponentflöden med extremt korta ledtider och tillhandahåller allt från enkla logistiklösningar till fullständiga supply chain management-lösningar. Kunderna inom Fashion & Lifestyle adderades till kundbasen år 2013 när LGI förvärvade ITG GmbH från Deutsche Post.

”LGI har ett gott rykte på marknaden, både hos sina kunder och sina konkurrenter. Förvärvet är ytterligare ett led i den strategi som Elanders bedrivit de senaste åren med målet att bli en tydlig global aktör och att minska koncernens beroende av traditionellt tryck. Efter förvärvet kommer Supply Chain Solutions att utgöra närmare tre fjärdedelar av koncernens omsättning. Genom förvärvet blir också de fyra kundområdena Automotive, Electronics, Industrial Manufacturing samt Retail, Fashion & Fast-Moving Consumer Goods ungefär lika stora”, fortsätter Magnus Nilsson.

”Vi har byggt upp en verksamhet som vi är väldigt stolta över och tillsammans med Elanders kan vi bredda och stärka erbjudandet till våra kunder. Elanders starka position i Asien och Americas skapar också nya möjligheter för oss och för våra kunder. Vi ser även att Elanders kapacitet inom Print & Packaging samt kompetens inom e-Commerce kommer att möjliggöra ytterligare utveckling av vår kundbas”, kommenterar Andreas Bunz, vd och koncernchef för LGI.

För ytterligare information rörande LGI besök gärna följande webbplats:

Förvärvet är villkorat av att erforderliga godkännanden från tyska respektive österrikiska konkurrensmyndigheterna erhålls. Finansieringen av förvärvet sker via en kombination av externa krediter och nyemission. Bryggfinansiering sker genom Elanders existerande bankrelationer. Som en del av finansieringen av förvärvet avser Elanders styrelse att föreslå en nyemission med företräde för befintliga aktieägare om cirka 600 Mkr. Hela beloppet i nyemissionen kommer att vara garanterat av huvudägaren Carl Bennet AB. En detaljerad tidplan och villkor kommer att meddelas senare.

Telefonkonferens
Elanders kommer att hålla en telefonkonferens idag den 17 juni 2016, kl. 14.00, för analytiker, press och media. Se nedan telefonnummer för att delta i konferensen:

Sverige: 08-5065 3937
Tyskland: +49 69 2222 10624
UK: +44 20 3427 1918
USA: +1 646 254 3365

Kod: 4450329

Elanders AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Magnus Nilsson, vd och koncernchef, +46 31 750 07 50,
bWFnbnVzLm5pbHNzb25AZWxhbmRlcnMuY29t

Andréas Wikner, ekonomidirektör, +46 31 750 07 50,
YW5kcmVhcy53aWtuZXJAZWxhbmRlcnMuY29t

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Elanders ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juni 2016.

Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Här kan du välja om och, i förekommande fall, vilka icke-nödvändiga cookies du vill acceptera. Du kan också hitta mer information om de cookies vi använder.

Acceptera alla cookies
Acceptera endast nödvändiga cookies
Nödvändiga
WebThinker Cookie-Box

Sparar de valda cookie-inställningarna.
https://www.webthinker.de/cookie-box/

Mer information

Bearbetande företag

Elanders


Namn och lagringstid för cookies

wt-dv-settings
Sparar de valda cookie-inställningarna.
Period: 1 År


Värd/åtkomst-URL

*.elanders.com

Språkval

Identifierar språket som valts av användaren..

Mer information

Bearbetande företag

Elanders


Namn och lagringstid för cookies

wp-wpml_current_language
Identifierar språket som valts av användaren..
Period: Session


Värd/åtkomst-URL

*.elanders.com

Google Tag Manager

Ansvarar för den tekniska implementeringen av de valda cookie-inställningarna.
https://policies.google.com/privacy

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Beskrivning

Detta är ett tagghanteringssystem. Via Google Tag Manager kan taggar integreras centralt via ett användargränssnitt. Taggar är små delar av kod som kan spåra aktiviteter. Skriptkoder för andra verktyg integreras via Google Tag Manager. Tagghanteraren låter dig styra när en viss tagg utlöses.


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Statistik
Google Analytics

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Namn och lagringstid för cookies

_ga, _gid, _dc_gtm_xxx, _gat_gtag_xxx
Används för att åtskilja användare.
Period: 1 Tag / 2 År


_gat
Används för att bromsa kravtakten.
Period: 1 Minut


_gac_xx
Innehåller information om vilka annonser som har klickats.
Period: 3 Månader


IDE
Med detta ID kan Google sedan känna igen användaren på olika webbplatser och domäner och visa personliga annonser.
Period: 1 År


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Media
Google Maps

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Beskrivning

Detta är en integrerad karttjänst. En anslutning till tjänsten upprättas för att ladda och tillhandahålla motsvarande kartmaterial.


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

YouTube

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Namn och lagringstid för cookies

PREF
Denna cookie lagrar dina preferenser och annan information, i synnerhet önskat språk, hur många sökresultat du vill ska visas på din sida och om du vill ha Googles SafeSearch-filter aktiverat eller inte.
Period: 10 År


VISITOR_INFO1_LIVE
Denna cookie mäter din bandbredd för att avgöra om du får det nya eller det gamla spelargränssnittet.
Period: 6 Månader


use_hitbox
Denna cookie ökar antalet "visningar" på YouTube-videon.
Period: Session


YSC
Detta är inställt på sidor med inbäddad YouTube-video.
Period: Session


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Vimeo

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Namn och lagringstid för cookies

PREF
Denna cookie lagrar dina preferenser och annan information, i synnerhet önskat språk, hur många sökresultat du vill ska visas på din sida och om du vill ha Googles SafeSearch-filter aktiverat eller inte.
Period: 10 År


VISITOR_INFO1_LIVE
Denna cookie mäter din bandbredd för att avgöra om du får det nya eller det gamla spelargränssnittet.
Period: 6 Månader


use_hitbox
Denna cookie ökar räknaren för "visningar" på Vimeo-videon.
Period: Session


YSC
Detta är inställt på sidor med inbäddad Vimeo-video
Period: Session


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Investis
Spara individuella cookieinställningar

Information om dina cookieinställningar och dataöverföring till USA när du använder Googles tjänster
Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa cookies är tekniskt nödvändiga för att vår webbplats ska fungera ("nödvändiga"). Alla andra cookies tillämpas endast om du samtycker till dem (t.ex. för Google Analytics/Maps).

Du kan välja om du vill "acceptera endast nödvändiga cookies", "acceptera alla cookies" eller om du vill "spara individuella cookie-inställningar" genom att välja specifika cookies i dragspelsmenyn.

Att ge samtycke till användningen av icke nödvändiga cookies är frivilligt. Du kan även ändra dina inställningar vid ett senare tillfälle via knappen "Cookieinställningar" som finns i sidfoten. Fullständig information finns i vår sekretesspolicy.

Vi använder Google Analytics för att få kontinuerlig analys och statistisk utvärdering av webbplatsen för att förbättra webbplatsen och användarupplevelsen. Detta innebär att användarbeteendedata överförs till Google LLC och de webbplatser som besöks, tid som spenderas på sidan och interaktioner som bearbetas. Dessa data används sedan av Google för sina egna syften för att skapa en profil och för att länka till annan användningsdata.

Genom att acceptera den cookie som är kopplad till Googles tjänster ger du också ditt samtycke till att dina uppgifter behandlas i USA av Google, i enlighet med artikel 49(1a) GDPR. USA klassificeras av EU-domstolen som ett land vars dataskyddsnivå inte uppfyller EU:s standarder.

I synnerhet finns det en risk för att dina uppgifter behandlas av amerikanska myndigheter för kontroll- och övervakningsändamål, eventuellt utan ens möjlighet att överklaga. Om du klickar på "acceptera endast nödvändiga cookies" kommer ovanstående överföring inte att ske.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions