Elanders gör förändringar i koncernledningen

2009-08-03 08:03:43

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2009-08-03

Följande personer har utsetts att från och med idag ingå i Elanders koncernledning:

Magnus Nilsson, VD och koncernchef
Mats Almgren, CFO
Per Brodin
Tommy Lennartsson
Peter Sommer

Koncernledningens nya sammansättning ska öka tempot i arbetet med att sänka koncernens kostnader, höja produktiviteten och utnyttja våra anläggningar globalt på ett optimalt sätt.

Elanders AB (publ)

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions