Elanders gör förändringar i koncernledningen

2012-11-20 15:45:34

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2012-11-20

Jonas Brännerud, vd för Elanders svenska verksamhet, lämnar sin anställning på Elanders av personliga skäl. Vd och koncernchef Magnus Nilsson tar över Jonas Bränneruds ansvarsområde från och med idag. Efter förändringen består Elanders koncernledning av följande personer:

Magnus Nilsson
Per Brodin
Martin Lux
Peter Sommer
Andréas Wikner

Elanders AB (publ)

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions