Elanders gör förändringar i koncernledningen

2019-01-15 13:02:21

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2019-01-15

Elanders kommer att utöka koncernledningen med Bernd Schwenger från LGI. Bernd Schwenger kommer att ta över som ansvarig för LGI-koncernen senare under 2019, då Andreas Bunz meddelat att han kommer att dra sig tillbaka.

Bernd Schwenger, som idag är ansvarig för affärsområdena Automotive och Electronics inom LGI, kommer senast från Amazon Logistics i Tyskland, där han var ansvarig för att bygga upp denna verksamhet. Han har också arbetat i ett flertal ledande positioner inom HP.

Kevin Rogers, som idag är en av representanterna i koncernledningen för affärsområdet Print & Packaging Solutions, kommer tillfälligt att utgå ur koncernledningen, då han under en övergångsperiod kommer att leda Elanders verksamhet i Beijing efter försäljningen av denna till Edelmann GmbH.

Efter dessa förändringar utgörs Elanders koncernledning av följande personer:

  • Magnus Nilsson, vd och koncernchef
  • Andréas Wikner, ekonomidirektör
  • Andreas Bunz, ansvarig för Supply Chain Solutions (LGI)
  • Eckhard Busch, representant för Supply Chain Solutions (LGI)
  • Bernd Schwenger, representant för Supply Chain Solutions (LGI)
  • Lim Kok Khoon, ansvarig för Supply Chain Solutions (Mentor Media)
  • Peter Sommer, ansvarig för Print & Packaging Solutions

Förändringarna i koncernledningen gäller från och med dagens datum.

För mer information, kontakta
Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50
Andréas Wikner, ekonomidirektör, telefon: 031-750 07 50

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 januari 2019 kl. 13.00 CET.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions