Elanders gör förändringar i ledningen av affärsområdet e-Commerce Solutions

2017-08-18 15:03:22

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2017-08-18

Martin Lux, ansvarig för affärsområdet e-Commerce Solutions, lämnar med omedelbar verkan Elanders och dess koncernledning. Magnus Nilsson, vd och koncernchef för Elanders, går tills vidare in som ansvarig för affärsområdet.

”Martin Lux och vi är inte överens avseende den framtida strategin för affärsområdet e-Commerce Solutions”, kommenterar Magnus Nilsson, vd och koncernchef för Elanders.

För mer information, kontakta
Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2017 kl. 15.00 CET.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions