Elanders gör nytt förvärv och stärker sin marknadsposition i Storbritannien inom kontraktslogistik

2023-11-08 07:31:04

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2023-11-08

Elanders har idag förvärvat samtliga aktier i det engelska kontraktslogistikföretaget KAMMAC Ltd (”Kammac”). Kammac är ett snabbväxande företag och omsatte under de senaste tolv månaderna över 90 MGBP med väldigt god lönsamhet. Köpeskillingen betalas i två delar, dels vid övertagandet, dels som en tilläggsköpeskilling under år 2025.

I linje med Elanders strategi att ständigt utveckla sitt erbjudande och bredda sin kundbas har Elanders idag tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i det engelska kontraktslogistikföretaget Kammac Ltd. Genom förvärvet blir Storbritannien Elanders fjärde största marknad. Storbritannien är även en av Europas största logistikmarknader.

Kammac har utvecklat ett unikt koncept där de erbjuder maximal lagringsflexibilitet till sina kunder genom ett nätverk av 15 lager i nordvästra England. Ett flertal av deras lager erbjuder tjänster som tullager och tempererad miljö. Kammac har även licens för att hantera medicinska produkter, såsom till exempel läkemedel och substanser för dessa. Företaget har en solid affärsmodell och har de senaste tre åren växt med i genomsnitt cirka 20 % per år med god lönsamhet. En av konkurrensfördelarna är att uppstartstiden för nya kunder bara är en till två veckor. Omsättningen är fördelad på ett flertal kundsegment, vilket gör företaget mindre känsligt för svängningar i konjunkturen.

”Jag är väldigt imponerad av det företag som ägaren, Paul Kamel, och Ged Carabini, Chief Operations Officer, har utvecklat tillsammans. De har skapat ett framgångsrikt företag där affärsmodellen fokuserar på att erbjuda kunderna hög flexibilitet för mellanlagring av sina produkter och komponenter. Företagets framgång beror på att de byggt upp ett kluster av närliggande lager och det skapar i sin tur både stordrifts- och konkurrensfördelar. Vad Kammac är särskilt duktiga på är att maximera resursutnyttjandet. Vi ser nu fram emot att tillsammans fortsätta utveckla Kammacs erbjudande i Storbritannien. Vi ser dessutom en möjlighet att kopiera deras affärsmodell till andra länder där vi är verksamma”, säger Magnus Nilsson, vd och koncernchef för Elanders.

Ged Caribini, Chief Operations Officer för Kammac, kommenterar det hela och säger:

”Jag är väldigt stolt över den tillväxtresa som vi gjort och den unika plattform som vi på Kammac har skapat de senaste åren. Med det globala avtryck som Elanders har kommer vi att kunna växa ytterligare i Storbritannien genom att vi kan erbjuda Elanders nuvarande kunder vår lösning. Vi ser även stora möjligheter att utveckla erbjudandet genom att använda Elanders egenutvecklade plattform för omnichannel-lösningar, där vi redan idag får en hel del förfrågningar. Vi är även övertygade om att vår unika affärsmodell kommer kunna skapa nya affärsmöjligheter för Elanders på andra marknader”.

Under den senaste tolvmånadersperioden har Kammac omsatt över 90 MGBP med väldigt god lönsamhet. Företaget kommer att konsolideras i Elanderskoncernen från och med november 2023. Den initiala värderingen, inklusive tilläggsköpeskilling, uppgår till strax över 100 MGBP på skuldfri basis, varav cirka två tredjedelar kommer att påverka kassaflödet negativt i fjärde kvartalet 2023. Tilläggsköpeskillingen betalas ut under andra kvartalet 2025 och baseras på utfallet för 2024. Förvärvet finansieras huvudsakligen med existerande kreditramar och förvärvskostnaderna beräknas uppgå till cirka 20 Mkr.

För mer information, kontakta
Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50
Andréas Wikner, ekonomidirektör, telefon: 031-750 07 50

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 november 2023 kl. 07.30 CET.

Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Här kan du välja om och, i förekommande fall, vilka icke-nödvändiga cookies du vill acceptera. Du kan också hitta mer information om de cookies vi använder.

Acceptera alla cookies
Acceptera endast nödvändiga cookies
Nödvändiga
WebThinker Cookie-Box

Sparar de valda cookie-inställningarna.
https://www.webthinker.de/cookie-box/

Mer information

Bearbetande företag

Elanders


Namn och lagringstid för cookies

wt-dv-settings
Sparar de valda cookie-inställningarna.
Period: 1 År


Värd/åtkomst-URL

*.elanders.com

Språkval

Identifierar språket som valts av användaren..

Mer information

Bearbetande företag

Elanders


Namn och lagringstid för cookies

wp-wpml_current_language
Identifierar språket som valts av användaren..
Period: Session


Värd/åtkomst-URL

*.elanders.com

Google Tag Manager

Ansvarar för den tekniska implementeringen av de valda cookie-inställningarna.
https://policies.google.com/privacy

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Beskrivning

Detta är ett tagghanteringssystem. Via Google Tag Manager kan taggar integreras centralt via ett användargränssnitt. Taggar är små delar av kod som kan spåra aktiviteter. Skriptkoder för andra verktyg integreras via Google Tag Manager. Tagghanteraren låter dig styra när en viss tagg utlöses.


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Statistik
Google Analytics

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Namn och lagringstid för cookies

_ga, _gid, _dc_gtm_xxx, _gat_gtag_xxx
Används för att åtskilja användare.
Period: 1 Tag / 2 År


_gat
Används för att bromsa kravtakten.
Period: 1 Minut


_gac_xx
Innehåller information om vilka annonser som har klickats.
Period: 3 Månader


IDE
Med detta ID kan Google sedan känna igen användaren på olika webbplatser och domäner och visa personliga annonser.
Period: 1 År


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Media
Google Maps

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Beskrivning

Detta är en integrerad karttjänst. En anslutning till tjänsten upprättas för att ladda och tillhandahålla motsvarande kartmaterial.


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

YouTube

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Namn och lagringstid för cookies

PREF
Denna cookie lagrar dina preferenser och annan information, i synnerhet önskat språk, hur många sökresultat du vill ska visas på din sida och om du vill ha Googles SafeSearch-filter aktiverat eller inte.
Period: 10 År


VISITOR_INFO1_LIVE
Denna cookie mäter din bandbredd för att avgöra om du får det nya eller det gamla spelargränssnittet.
Period: 6 Månader


use_hitbox
Denna cookie ökar antalet "visningar" på YouTube-videon.
Period: Session


YSC
Detta är inställt på sidor med inbäddad YouTube-video.
Period: Session


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Vimeo

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Namn och lagringstid för cookies

PREF
Denna cookie lagrar dina preferenser och annan information, i synnerhet önskat språk, hur många sökresultat du vill ska visas på din sida och om du vill ha Googles SafeSearch-filter aktiverat eller inte.
Period: 10 År


VISITOR_INFO1_LIVE
Denna cookie mäter din bandbredd för att avgöra om du får det nya eller det gamla spelargränssnittet.
Period: 6 Månader


use_hitbox
Denna cookie ökar räknaren för "visningar" på Vimeo-videon.
Period: Session


YSC
Detta är inställt på sidor med inbäddad Vimeo-video
Period: Session


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Investis
Spara individuella cookieinställningar

Information om dina cookieinställningar och dataöverföring till USA när du använder Googles tjänster
Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa cookies är tekniskt nödvändiga för att vår webbplats ska fungera ("nödvändiga"). Alla andra cookies tillämpas endast om du samtycker till dem (t.ex. för Google Analytics/Maps).

Du kan välja om du vill "acceptera endast nödvändiga cookies", "acceptera alla cookies" eller om du vill "spara individuella cookie-inställningar" genom att välja specifika cookies i dragspelsmenyn.

Att ge samtycke till användningen av icke nödvändiga cookies är frivilligt. Du kan även ändra dina inställningar vid ett senare tillfälle via knappen "Cookieinställningar" som finns i sidfoten. Fullständig information finns i vår sekretesspolicy.

Vi använder Google Analytics för att få kontinuerlig analys och statistisk utvärdering av webbplatsen för att förbättra webbplatsen och användarupplevelsen. Detta innebär att användarbeteendedata överförs till Google LLC och de webbplatser som besöks, tid som spenderas på sidan och interaktioner som bearbetas. Dessa data används sedan av Google för sina egna syften för att skapa en profil och för att länka till annan användningsdata.

Genom att acceptera den cookie som är kopplad till Googles tjänster ger du också ditt samtycke till att dina uppgifter behandlas i USA av Google, i enlighet med artikel 49(1a) GDPR. USA klassificeras av EU-domstolen som ett land vars dataskyddsnivå inte uppfyller EU:s standarder.

I synnerhet finns det en risk för att dina uppgifter behandlas av amerikanska myndigheter för kontroll- och övervakningsändamål, eventuellt utan ens möjlighet att överklaga. Om du klickar på "acceptera endast nödvändiga cookies" kommer ovanstående överföring inte att ske.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions