Elanders gör större förvärv i Nordamerika och växer inom e-handel

2021-11-11 07:31:31

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2021-11-11

Elanders har idag förvärvat 80 % av aktierna i det amerikanska supply chain management-företaget Bergen Shippers Corp. Bergen Shippers Corp. bedriver verksamhet under namnet Bergen Logistics och är specialiserade på kontraktslogistiktjänster för kundsegmentet Fashion & Lifestyle. Bolaget omsatte 82 MUSD under 2020 och räknar med att omsätta cirka 102 MUSD under helåret 2021. Prognostiserad EBITDA för helåret 2021 uppgår till cirka 15 MUSD, exklusive IFRS 16-effekter. Genom förvärvet kommer Fashion & Lifestyle att bli ett av Elanders största kundsegment.

I linje med Elanders strategi att satsa och växa inom segmentet Fashion & Lifestyle har Elanders tecknat avtal om att förvärva det amerikanska supply chain management-företaget Bergen Shippers Corp. (”Bergen Logistics” eller ”Bolaget”). Genom förvärvet av Bergen Logistics kommer Elanders att kunna erbjuda unika globala lösningar för varumärken som är verksamma inom Fashion & Lifestyle. Förvärvet innebär även att Elanders stärker sin position betydligt på nordamerikanska marknaden, vilket även kommer att stärka Elanders erbjudande inom andra kundsegment.

Bergen Logistics har specialiserat sig på mindre och medelstora varumärken inom Fashion & Lifestyle och har utvecklat en unik plattform som gör det möjligt att hantera ett stort antal kunder med hög lönsamhet. Största kunden står för endast fyra procent av bolagets totala försäljning och bolaget har totalt cirka 450 kunder. Bergen Logistics är främst verksamma på den nordamerikanska marknaden (USA & Kanada), men de hjälper även en del av sina kunder globalt genom en egen enhet i Nederländerna och samarbetspartners i Asien.

”Jag är väldigt imponerad av det företag som Ron och Eli Roman har byggt upp. Tillsammans med Bergen Logistics och våra dotterföretag i Europa och Asien kommer vi att bli en av de ledande globala aktörerna när det kommer till kontraktslogistiklösningar för bolag inom Fashion & Lifestyle och då framförallt inom e-handel. Fashion & Lifestyle är det kundsegment som redan idag har den största organiska tillväxten inom Elanders, främst drivet av tillväxten inom e-handel. Vi har det senaste året fått ett stort antal förfrågningar från våra europeiska kunder om att de vill att vi ska hjälpa dem att etablera sig på den nordamerikanska marknaden. Det kommer vi nu att kunna hjälpa dem med, med start från imorgon. Förvärvet av Bergen Logistics innebär även att Elanders fortsätter att bredda sin kundbas, vilket gör att Elanders blir betydligt mindre känsligt för svängningar i konjunkturen”, säger Magnus Nilsson, vd och koncernchef för Elanders.

Ron Roman, vd och huvudägare till Bergen Logistics, kommenterar det hela och säger:

”Jag är väldigt stolt över den tillväxtresa och den unika plattform som vi på Bergen Logistics har utvecklat de senaste 20 åren. Idag är vi en av de ledande aktörerna inom kontraktslogistiklösningar för Fashion & Lifestyle-varumärken i Nordamerika. Tillsammans med Elanders globala nätverk kommer vi att kunna växa ytterligare genom att erbjuda Elanders kunder färdiga lösningar i Nordamerika. Vi kommer även att kunna erbjuda våra existerande kunder globala lösningar, vilket efterfrågas mer och mer.”

Bergen Logistics förväntas bidra positivt till resultat per aktie redan under 2022. Elanders räknar med att kunna konsolidera Bergen i koncernen i november 2021. Bolaget är värderat till 155 MUSD på skuldfri basis och initialt förvärvar Elanders 80 % av aktierna för 124 MUSD. Den initiala köpeskillingen kommer att påverka kassaflödet negativt i fjärde kvartalet 2021. Elanders har även en tvingande option att köpa resterande aktier under 2024 för en köpeskilling som baseras på bolagets resultat under 2023. Förvärvskostnader beräknas uppgå till 12-15 Mkr och kommer att belasta fjärde kvartalets resultat.

Förvärvet är villkorat av sedvanliga tillträdesvillkor och förväntas slutföras inom ett par veckor. Finansieringen av förvärvet sker genom egen kassa och ett förvärvslån från koncernens tre huvudbanker.

För mer information, kontakta
Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50
Andréas Wikner, ekonomidirektör, telefon: 031-750 07 50

 

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 november 2021 kl. 07.30 CET.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions