Elanders har slutfört förvärvet av Schmid Druck

2015-12-15 15:47:13

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2015-12-15

Förvärvet av Schmid Druck som Elanders offentliggjorde i ett pressmeddelande den 2 december 2015 har slutförts. Schmid Druck tillhandahåller avancerade förpacknings- och specialtryckslösningar för marknadsmaterial. Förvärvet är ett led i Elanders strategi att växa inom segmentet nischade förpackningar.

För ytterligare information om förvärvet hänvisas till pressmeddelandet den 2 december 2015.

Elanders AB (publ)

För mer information, kontakta
Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50
Andréas Wikner, ekonomidirektör, telefon: 031-750 07 50

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Elanders ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 december 2015 kl. 15.45.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions