Elanders inleder samarbete med Universeum

2020-11-24 09:01:40

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2020-11-24

Som ett led i Elanders hållbarhetsarbete och för att på ett aktivt sätt bidra till ett mer cirkulärt samhälle har Elanders och Universeum tecknat ett partneravtal. Universeum är Sveriges nationella Vetenskapscenter och en kraftfull arena för utbildning och folkbildning inom naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling.

”Tillsammans med Universeum vill vi öka medvetandet hos allmänheten att inte låta exempelvis fungerande telefoner och datorer bli liggandes hemma i en byrålåda eller att de skickas till återvinningen. Den största miljöpåverkan från dessa produkter uppstår när de tillverkas och därför är det så viktigt att livslängden på dessa produkter blir så lång som möjligt. På så sätt kan vi skapa stora miljövinster”, säger Fanny Rosin, ansvarig för denna satsning inom Elanders.

Inom Elanders tjänsteområde Life Cycle Management hjälper Elanders sina kunder att ta hand om begagnad IT-utrustning. Utrustningen restaureras och återställs för att därefter säljas vidare till ett nätverk av olika kunder. Många av dessa kunder vill minska sin miljöpåverkan genom att köpa begagnad IT-utrustning. Enbart en liten del av all elektronik bedöms idag samlas in och tas om hand på ett korrekt sätt. Att återanvända innan produkten återvinns innebär stora miljövinster.

”Vi ser fram emot att jobba med hållbarhetsfrågor tillsammans med Elanders, en tydlig gemensam nämnare för våra båda verksamheter. I Elanders får Universeum en partner med fokus på återbruk. Samarbetet känns väldigt spännande”, säger Carina Halvord, vd på Universeum.

”Vi är väldigt glada att vi har kunnat inleda detta samarbete. Universeums uppdrag ligger oss väldigt varmt om hjärtat och något som många, både unga och gamla, kan relatera till”, säger Magnus Nilsson, vd och koncernchef för Elanders.

Elanders samarbetar sedan tidigare med bland annat välgörenhetsorganisationen Pratham och Göteborgs miljöpris, WIN WIN. Pratham är en av de största icke-statliga organisationerna i Indien och arbetar för att tillhandahålla utbildning till underprivilegierade barn. WIN WIN Gothenburg Sustainability Award är ett hållbarhetspris som delats ut sedan år 2000 och som syftar till att erkänna och stödja enastående insatser inom miljöområdet över hela världen.

För mer information, kontakta
Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50
Andréas Wikner, ekonomidirektör, telefon: 031-750 07 50

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions