Elanders publicerar årsredovisningen för 2011

2012-03-30 09:01:42

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2012-03-30

Idag, fredagen den 30 mars, publicerar Elanders sin årsredovisning för verksamhetsåret 2011 på bolagets hemsida www.elanders.com.

Årsredovisningen distribueras per post till aktieägare, vissa kunder och övriga intressenter.

Elanders AB (publ)

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions