Elanders publicerar årsredovisningen för 2012

2013-03-28 09:02:01

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2013-03-28

Idag, tordagen den 28 mars, publicerar Elanders sin årsredovisning för verksamhetsåret 2012 på bolagets hemsida www.elanders.com.

Årsredovisningen distribueras per post till aktieägare, vissa kunder och övriga intressenter.

Elanders AB (publ)

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions