Elanders publicerar årsredovisningen för 2014

2015-03-27 08:30:40

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2015-03-27

Idag, fredagen den 27 mars, publicerar Elanders sin årsredovisning för verksamhetsåret 2014 på bolagets hemsida www.elanders.com.

Årsredovisningen distribueras per post till aktieägare, vissa kunder och övriga intressenter.

Ela nders AB (publ)

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions