Elanders publicerar årsredovisningen för 2021

2022-03-18 07:31:19

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2022-03-18

Idag, fredagen den 18 mars 2022, publicerar Elanders sin årsredovisning för verksamhetsåret 2021 på bolagets hemsida www.elanders.com.

Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som aktivt har beställt en tryckt version, vissa kunder och övriga intressenter.

Elanders AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Magnus Nilsson, vd och koncernchef, telefon: +46 31 750 07 50

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 mars 2022 kl. 07.30 CET.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions