Elanders publicerar datum för bokslutskommuniké 2022 och telefonkonferens

2023-01-09 09:01:05

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2023-01-09

Elanders publicerar bokslutskommuniké för 2022 måndagen den 23 januari 2023 kl. 13:00 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 15:00 (svensk tid) med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner.

Vi bjuder in fondförvaltare, analytiker och media att delta i telefonkonferensen.

För att delta, registrera dina uppgifter via registreringslänken nedan. När du har registrerat dig kommer du att få ett separat e-postmeddelande som innehåller inringningsnummer och PIN-koder.

Anmäl dig till telefonkonferensen här.

Agenda
14.50 Konferensnumret öppnas
15.00 Genomgång av bokslutskommunikén
15.20 Frågestund
16.00 Avslutning

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att få tillgång till denna presentation, vänligen klicka på följande länk:

https://www.elanders.com/sv/presentationer

För mer information, kontakta
Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50
Andréas Wikner, ekonomidirektör, telefon: 031-750 07 50

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions