Elanders tar över delar av NRS Tryckeri

2011-09-13 14:34:19

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2011-09-13

Elanders har slutit avtal med CPT-koncernen om att, i samband med nedläggningsbeslut, ta över delar av det Huskvarnabaserade tryckeriet NRS Tryckeri från och med den 15 september 2011.

NRS Tryckeri omsatte 56 Mkr under 2010. Övertagen verksamhet förväntas bidra till Elanders omsättning under andra halvåret 2011 och till både omsättningen och resultatet under 2012.

”Affären går i linje med Elanders strategi att medverka till konsolideringen av den grafiska marknaden i Sverige och att vara en global leverantör med lokal närvaro. Vi finns där våra kunder finns helt enkelt”, säger Jonas Brännerud, vd för Elanders Sverige AB.

I januari 2011 genomfördes en liknande affär med tryckeriet Fälth & Hässler för att stärka Elanders erbjudande till främst förlagskunder i Norden.

”NRS Tryckeri är en av Sveriges ledande leverantörer av tryckt marknadskommunikation. Detta tillsammans med deras stora nätverk av reklambyråer och marknadsavdelningar stärker ytterligare vårt erbjudande till de kunderna”, säger Jonas Brännerud.

Som ett led i samordningen kommer delar av verksamheten i NRS Tryckeri att flyttas över till ett försäljningsbolag ägt av Elanders där delar av den nuvarande säljorganisationen i Huskvarna kommer att ingå.

Elanders AB (publ)

Elanders är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 september 2011, klockan 14.30.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions