Elanders utökar koncernledningen

2012-07-12 14:04:31

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2012-07-12

Elanders utökar koncernledningen med Martin Lux, vd i de nyligen förvärvade tyska bolagen, d|o|m och fotokasten.

Martin Lux började sin karriär inom telekombranschen och har 20 års erfarenhet av olika ledande befattningar inom IT- och e-handelsbolag med fokus främst på affärsutveckling och bolagspositionering. Sedan 2012 är han vd för d|o|m Deutsche Online Medien GmbH, en B2B-leverantör av digitala foto- och trycktjänster, och fotokasten GmbH, en B2C-leverantör av personifierade fotoprodukter.

Efter denna förändring ingår följande medlemmar i koncernledningen för Elanders:

Magnus Nilsson
Per Brodin
Jonas Brännerud
Martin Lux
Peter Sommer
Andréas Wikner

Elanders AB (publ)

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions