Elanders utökar styrelsen

2014-04-02 08:47:48

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2014-04-02

Elanders AB:s valberedning föreslår två nya ledamöter till styrelsen, Linus Karlsson och Anne Lenerius.

Linus Karlsson är Creative Chairman i McCann Global Brand och har lång erfarenhet av global marknadsföring och kommunikation. Han är även ledamot i styrelserna för World Childhood Foundation och Swedish-American Chamber of Commerce i New York.

Anne Lenerius är sedan 2003 ekonomidirektör i Carl Bennet AB och är ordförande i styrelsen för Entercircle Konfektion AB. Hon har tidigare bland annat arbetat som koncerncontroller på Ernström Holding AB och som ekonomichef på JMS/Q Systemhydraulik AB.

Vidare föreslår valberedningen omval av de befintliga styrelseledamöterna;

Carl Bennet, ordförande.
Johan Stern, vice ordförande.
Erik Gabrielson, styrelseledamot.
Göran Johnsson, styrelseledamot.
Cecilia Lager, styrelseledamot.
Magnus Nilsson, styrelseledamot.
Kerstin Paulsson, styrelseledamot.

I styrelsen ingår även följande arbetstagarrepresentanter utsedda av Elanders anställda;

Lena Hassini
Lilian Larnefeldt
Charlotte Trelde, suppleant
Claes-Göran Vinberg, suppleant

För ytterligare information var vänlig se valberedningens förslag som finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Elanders AB (publ)

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions