EU-dom avseende moms kan ha effekter för Elanders

2010-12-16 08:52:30

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-12-16

I kölvattnet av EU-domstolens dom i februari i år i det så kallade Graphic Procédé-målet utfärdade Skatteverket i juli ett ställningstagande för svenskt vidkommande. Detta har betydelse för gränsdragningen mellan tryckeriers tillhandahållande av varor (dvs. trycksaker) och tjänster. I Sverige har gränsdragningen särskild betydelse för tillämpningen av den reducerade mervärdesskattesats om sex procent som gäller för vissa trycksaker (den så kallade bokmomsen).

Elanders har efter analys av domen startat en utredning för att se vad ovanstående kan ha för betydelse för Elanders. Domen avser en mindre del av Elanders verksamhet och vi kommer att återkomma med mer information när utredningen är klar. Slutsatsen kan bli att Elanders har rätt till återbetalning av viss moms avseende förfluten tid (åren 2004-2007), vilket kan ha en resultatpåverkan för Elanders framledes, dock inte under innevarande år.

Att ovanstående preliminära och mycket kortfattade informationen lämnas nu, trots att Elanders egen analys av situationen inte är slutförd, har sin grund i de kursrörelser som Elandersaktien haft senaste dagarna.

Elanders AB (publ)

Elanders är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 december 2010, klockan 08.50.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions