Press- och analytikerkonferens Q2 2015

2015-07-14 08:10:06

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2015-07-14

I samband med offentliggörandet av delårsrapporten för andra kvartalet 2015 håller Elanders en press- och analytikerkonferens kl 11:00 med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner.

Vi bjuder in fondförvaltare, analytiker och media att delta i telefonkonferensen. Se nedan telefonnummer för att delta i konferensen:

Sverige: 08-5033 6539
Storbritannien: +44 20 3427 1901
USA: +1 646 254 3388

Kod: 2271812

Agenda
10:45 Konferensnumret öppnas
11:00 Genomgång av delårsrapporten
11:20 Frågestund
12:00 Avslutning

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att få tillgång till denna presentation, vänligen klicka på följande länk:

http://www.livemeeting.com/cc/premconfeurope/join?id=2271812&role=attend&pw=pw1135

Alternativt, logga in på Live Meeting genom att använda nedan mötes-ID samt lösenord:

Live Meeting: https://www.livemeeting.com/cc/premconfeurope/
Ditt namn: (Skriv in ditt namn)
Mötes-ID: 2271812
Lösenord: pw1135

För mer information, kontakta
Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50
Andréas Wikner, ekonomidirektör, telefon: 031-750 07 50

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Elanders ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 juli 2015 kl. 08.05.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions