Tre nya ledamöter föreslås till Elanders styrelse

2023-01-27 08:01:09

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2023-01-27

Elanders valberedning föreslår årsstämman omval av nuvarande styrelseledamöterna Dan Frohm, som även föreslås omvald som ordförande i styrelsen, Carl Bennet, Eva Elmstedt, Erik Gabrielson, Anne Lenerius och Magnus Nilsson samt nyval av Ulrika Dellby, Anna Hallberg och Johan Trouvé. Cecilia Lager, Johan Stern och Caroline Sundewall har avböjt omval.

Ulrika Dellby har en civilekonomexamen. Hon är styrelseordförande i Fasadgruppen Group AB samt ledamot i Bico Group AB, Lifco AB, Linc AB, SJ AB och Werksta Nordic AB. Tidigare partner Boston Consulting Group.

Anna Hallberg har en akademisk utbildning inom juridik och företagsekonomi. Hon har tidigare varit statsråd och Utrikeshandelsminister, vice koncernchef för Almi Företagspartner samt haft ett antal ledande befattningar inom SEB.

Johan Trouvé har en civilingenjörsexamen. Han är vd för Västsvenska Handelskammaren och har tidigare bland annat varit regionchef för Schenker AB. Han är idag ledamot i Svenska Mässan, Thomas Concrete AB samt UNICEF Sverige.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till Elanders årsstämma 2023, som hålls den 21 april. Inför årsstämman 2023 består Elanders valberedning av följande:

Carl Bennet,  Carl Bennet AB
Fredrik Carlsson, Svolder AB
Dan Frohm, Styrelseordförande
Jannis Kitsakis, Fjärde AP-fonden
Dag Marius Nereng, Protector Forsikring ASA

För mer information, kontakta
Carl Bennet, ordförande i valberedningen, telefon: 031-741 64 00.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions