Custom Configuration & Assembly

I de nya globala försörjningskedjor som växer fram krävs det olika typer av kundanpassningar sent i processen för hålla nere både ledtider och färdigvarulager. Elanders erbjuder skräddarsydda konfigurerings- och monteringstjänster som anpassas till varje kunds individuella krav.

Elanders kan utföra dessa anpassningar, allt från enkel montering till komplex testning och installation av högteknologiska produkter och komponenter. Produktmixen kan vara antingen låg volym/hög mix eller vice versa, beroende på kundens specifika tillverkningsmål och krav. Elanders kan med hjälp av en stark teknisk expertis och stor erfarenhet av snabba och flexibla tillverkningsprocesser bygga långsiktiga och ömsesidigt gynnsamma relationer med kunder i vilka Time To Market- och Time To Volume-krav kontinuerligt tillgodoses.

  • Montering och test
  • Konfigurering/lokalisering
  • Mjukvara på CD, DVD och USB

Senast uppdaterad 2021-03-19

Tjänster

Tjänster

Elanders erbjuder ett brett tjänsteutbud samt helhetslösningar inom supply chain management.

Läs mer

Kundsegment

ind192

Kundsegment

Elanders erbjuder tjänster och helhetslösningar till kunder inom framför allt fem prioriterade kundsegment som visar tillväxt på lång sikt: Automotive, Electronics, Fashion & Lifestyle, Health Care & Life Science och Industrial.

Läs mer

Kundcase

Kundcase

I vår portfolio visar vi upp några av de mest utmanande och spännande uppdragen där kunderna har haft särskilda önskemål som Elanders har kunnat tillgodose.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions