Freight Services

Elanders hanterar kundens processer på egna lager som även tjänar som knutpunkter för avancerad transportlogistik.

Tack vare många års industriell erfarenhet och kompetens erbjuds kostnadseffektiva frakttjänster med full transparens och spårningsfunktioner
online, i realtid. Elanders har komplexa, leverantörsneutrala nätverk för transport via luft, hav och land och förfogar även genom dotterbolaget LGI över egen transportflotta.

Senast uppdaterad 2017-05-31

I vår portfolio visar vi upp några av de mest utmanande och spännande uppdragen där kunderna har haft särskilda önskemål som Elanders har kunnat tillgodose. I ett antal uppdrag har flera av våra produktionsanläggningar varit involverade.

Tjänster

Elanders erbjuder globala integrerade lösningar inom supply chain management.

Tjänster

Elanders erbjuder globala integrerade lösningar inom supply chain management.

Läs mer

Industrier

Vi erbjuder våra tjänster till olika kunder inom framför allt fem stora kundsegment som alla visar positiv tillväxt: Automotive, Electronics, Fashion & Lifestyle, Health Care & Life Science och Industrial.

Industrier

Vi erbjuder våra tjänster till olika kunder inom framför allt fem stora kundsegment som alla visar positiv tillväxt: Automotive, Electronics, Fashion & Lifestyle, Health Care & Life Science och Industrial.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions