Freight Services

Elanders hanterar kundens processer på egna lager som även tjänar som knutpunkter för avancerad transportlogistik.

Tack vare många års industriell erfarenhet och kompetens erbjuds kostnadseffektiva frakttjänster med full transparens och spårningsfunktioner
online, i realtid. Elanders har komplexa, leverantörsneutrala nätverk för transport via luft, hav och land och förfogar även genom dotterbolaget LGI över egen transportflotta.

Senast uppdaterad 2019-06-04

Tjänster

Tjänster

Elanders erbjuder ett brett tjänsteutbud samt helhetslösningar inom supply chain management.

Läs mer

Kundsegment

ind192

Kundsegment

Elanders är framför allt inriktat på fem stora kundsegment som uppvisar långsiktig tillväxt: Automotive, Electronics, Fashion & Lifestyle, Health Care & Life Science samt Industrial.

Läs mer

Kundcase

Kundcase

I vår portfolio visar vi upp några av de mest utmanande och spännande uppdragen där kunderna har haft särskilda önskemål som Elanders har kunnat tillgodose.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions