Fulfillment & Distribution

Elanders hanterar alla processens delar när du vill ta din produkt till marknaden på det mest kostnadseffektiva sättet. I erbjudandet ingår plock-, pack- samt leveranstjänster såväl som avancerade helhetslösningar för detta.

Med vår globala infrastruktur ger Elanders sina kunder en smidig och snabb väg till världens alla marknader. Elanders specialistkunskap gällande olika länders lokala regelverk samt integrationen med logistikpartners ger punktliga leveranser som sänker kostnaderna och ger snabbast möjliga time-to-market.

I den nya eran av specialiserad e-handel i vilken kundorderhanteringen kombineras med dropshipping från olika distributionspunkter kan Elanders utforma den lösning som bäst tillgodoser kundens behov.

  • Plocka, packa och skicka
  • Konsolidering och kittning
  • Sampackning & transport
  • Spårning
  • Global och lokal distribution

Senast uppdaterad 2021-03-19

Tjänster

Tjänster

Elanders erbjuder ett brett tjänsteutbud samt helhetslösningar inom supply chain management.

Läs mer

Kundsegment

ind192

Kundsegment

Elanders erbjuder tjänster och helhetslösningar till kunder inom framför allt fem prioriterade kundsegment som visar tillväxt på lång sikt: Automotive, Electronics, Fashion & Lifestyle, Health Care & Life Science och Industrial.

Läs mer

Kundcase

Kundcase

I vår portfolio visar vi upp några av de mest utmanande och spännande uppdragen där kunderna har haft särskilda önskemål som Elanders har kunnat tillgodose.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions