Global Order Management

Elanders globala nätverk av produktionsenheter och distributionscentraler gör det möjligt för kunderna att leverera ett brett sortiment av produkter i rätt tid till slutkunden med maximal kostnadseffektivitet.

Elanders systemlösningar är skalbara och flexibla vilket gör det enkelt när kunder växer på befintliga och nya marknader eller omlokaliserar produktion eller lager.

Vi har utvecklat vårt eget orderhanteringssystem som är en heltäckande lösning och kan användas för all orderbehandling, lagersaldokontroll, leverans av utgående order, produktreturer och för att skapa dynamiska rapporter med mera – allt i realtid.

  • Globala beställningslösningar
  • Global produktion och produktdistribution

Senast uppdaterad 2017-05-31

I vår portfolio visar vi upp några av de mest utmanande och spännande uppdragen där kunderna har haft särskilda önskemål som Elanders har kunnat tillgodose. I ett antal uppdrag har flera av våra produktionsanläggningar varit involverade.

Tjänster

Erbjudandet omfattar allt från att ta helhetsansvar för komplexa och globala leveransåtaganden till att producera enstaka trycksaker och förpackningar.

Tjänster

Erbjudandet omfattar allt från att ta helhetsansvar för komplexa och globala leveransåtaganden till att producera enstaka trycksaker och förpackningar.

Läs mer

Industrier

Elanders erbjuder globala integrerade lösningar inom supply chain management.

Industrier

Elanders erbjuder globala integrerade lösningar inom supply chain management.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions