Global Order Management

Elanders globala nätverk av produktionsenheter och distributionscentraler gör det möjligt för kunderna att leverera ett brett sortiment av produkter i rätt tid till slutkunden med maximal kostnadseffektivitet.

Elanders systemlösningar är skalbara och flexibla vilket gör det enkelt när kunder växer på befintliga och nya marknader eller omlokaliserar produktion eller lager.

Vi har utvecklat vårt eget orderhanteringssystem som är en heltäckande lösning och kan användas för all orderbehandling, lagersaldokontroll, leverans av utgående order, produktreturer och för att skapa dynamiska rapporter med mera – allt i realtid.

  • Globala beställningslösningar
  • Global produktion och produktdistribution

Tjänster

Tjänster

Elanders erbjuder ett brett tjänsteutbud samt helhetslösningar inom supply chain management.

Läs mer

Kundsegment

23-industries-icon

Kundsegment

Elanders delar in sina kunder i sex segment efter vilken bransch de är verksamma i; Automotive, Electronics, Fashion, Health Care, Industrial samt Other.

Läs mer

Kundcase

Kundcase

I vår portfolio visar vi upp några av de mest utmanande och spännande uppdragen där kunderna har haft särskilda önskemål som Elanders har kunnat tillgodose.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions