Renewed Tech.
Alla vinner på ett andra liv för era IT-produkter.

Med Renewed Tech ger Elanders uttjänt IT-utrustning ett andra liv. Det bidrar till ett mer cirkulärt samhälle – och innebär en rad fördelar för alla inblandade.

Säkrare hantering
Tack vare vårt globala nätverk kan vi hämta era enheter på ett säkert och miljövänligt sätt. Det garanterar att er utrustning är i trygga händer. Därefter raderar vi all känslig företagsinformation och persondata från enheterna.

Stora miljövinster
Det mesta av en produkts miljöpåverkan härrör från tillverkningen. Dessutom samlas bara 20 % av e-avfallet in och hanteras på ett korrekt sätt. När vi restaurerar er utrustning kan livslängden fördubblas. Det medför stora miljövinster.

Kan en produkt inte restaureras återvinner vi den på det miljömässigt mest lämpliga sättet.

En bra affär för alla
Förutom allt ovan erbjuder vi olika ersättningsmodeller genom att optimera värdet innan er IT-utrustning säljs på andrahandsmarknaden. Ett extra plus är att det ger fler människor möjlighet att köpa begagnad IT till ett lägre pris.

I Renewed Tech ingår följande:

  • global lösning för upphämtning av IT-tillgångar
  • inspektions- och testningstjänster för att avgöra utrustningens kvalitet
  • komplett restaurering av enheter som kan säljas på andrahandsmarknaden
  • återvinning av ej användbara produkter
  • fullständig efterlevnad av alla legala krav för försäljning och återvinning av IT-utrustning
  • raderingscertifikat för varje enhet
  • rapporter avseende minskad miljöpåverkan

Läs mer hos våra dotterföretag – Azalea IT och ReuseIT.

Kontakta oss
Fanny Rosin
Fanny Rosin
Director Business Development Supply Chain Solutions
Elanders AB
Tel: +46 733 91 42 68

Tjänster

Tjänster

Elanders erbjuder ett brett tjänsteutbud samt helhetslösningar inom supply chain management.

Läs mer

Kundsegment

23-industries-icon

Kundsegment

Elanders delar in sina kunder i sex segment efter vilken bransch de är verksamma i; Automotive, Electronics, Fashion, Health Care, Industrial samt Other.

Läs mer

Följ oss

Följ oss

Följ oss på LinkedIn.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions