Sourcing & Procurement

Inköp och upphandling (Sourcing & Procurement) är en avgörande del i effektiv Supply Chain-styrning. Elanders erbjuder sig att ta ett övergripande ansvar för kundens upphandlingsprocess med tillverkare och andra leverantörer.

Elanders samarbetar med sina partners på en strategisk, taktisk och operationell nivå för att kunna tillhandahålla en kombinerad inköps- och upphandlingsprocess som kan användas regionalt eller från viktiga tillverknings- eller distributionspunkter. På så vis kan företag uppnå och upprätthålla konkurrensfördelar genom att överflödiga eller onödiga utgifter minimeras med varor och tjänster som levereras på ett effektivt sätt vid rätt tidpunkt.

Ett tvärfunktionellt samarbete gör inköpsstrategin mer effektiv och ger avsevärda kostnadsbesparingar, samtidigt som en optimerad produktion och lagerstyrning uppnås.

I en global ekonomi är smarta globala inköps- och senareläggningsstrategier en absolut nödvändighet. Elanders är en erkänd partner till företag inom många olika industrisektorer och levererar med hjälp av upphandlingslösningarna material, komponenter, förpackningar och slutproduktionstjänster.

  • Inköp
  • Orderhantering
  • Kvalitetskontroll

Senast uppdaterad 2017-05-31

I vår portfolio visar vi upp några av de mest utmanande och spännande uppdragen där kunderna har haft särskilda önskemål som Elanders har kunnat tillgodose. I ett antal uppdrag har flera av våra produktionsanläggningar varit involverade.

Tjänster

Elanders erbjuder globala integrerade lösningar inom supply chain management.

Tjänster

Elanders erbjuder globala integrerade lösningar inom supply chain management.

Läs mer

Industrier

Vi erbjuder våra tjänster till olika kunder inom framför allt fem stora kundsegment som alla visar positiv tillväxt: Automotive, Electronics, Fashion & Lifestyle, Health Care & Life Science och Industrial.

Industrier

Vi erbjuder våra tjänster till olika kunder inom framför allt fem stora kundsegment som alla visar positiv tillväxt: Automotive, Electronics, Fashion & Lifestyle, Health Care & Life Science och Industrial.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions