Sourcing & Procurement

Inköp och upphandling (Sourcing & Procurement) är en avgörande del i effektiv Supply Chain-styrning. Elanders erbjuder sig att ta ett övergripande ansvar för kundens upphandlingsprocess med tillverkare och andra leverantörer.

Elanders samarbetar med sina partners på en strategisk, taktisk och operationell nivå för att kunna tillhandahålla en kombinerad inköps- och upphandlingsprocess som kan användas regionalt eller från viktiga tillverknings- eller distributionspunkter. På så vis kan företag uppnå och upprätthålla konkurrensfördelar genom att överflödiga eller onödiga utgifter minimeras med varor och tjänster som levereras på ett effektivt sätt vid rätt tidpunkt.

Ett tvärfunktionellt samarbete gör inköpsstrategin mer effektiv och ger avsevärda kostnadsbesparingar, samtidigt som en optimerad produktion och lagerstyrning uppnås.

I en global ekonomi är smarta globala inköps- och senareläggningsstrategier en absolut nödvändighet. Elanders är en erkänd partner till företag inom många olika industrisektorer och levererar med hjälp av upphandlingslösningarna material, komponenter, förpackningar och slutproduktionstjänster.

  • Inköp
  • Orderhantering
  • Kvalitetskontroll

Senast uppdaterad 2016-05-30

Globala on-demand-leveranser
En global lastbilstillverkare sökte ett nytt sätt att förbättra distributionen av användarmanualer med tillbehör till alla produktionsanläggningar.


Global konfiguration och fulfillment
En av IT-branschens marknadsledande företag valde Elanders för att hantera kundanpassningarna och distributionen för deras produkter mot slutkund.


Global B2B och B2C – e-handel
En komplett e-handelsprocess med front-end-utveckling, lagerstyrning, mottagning och hantering av säljordrar samt betalningshantering i olika valutor.


Global e-handelslösning för B2B
Elanders utvecklade en global B2B-e-handelslösning som gjorde det enkelt att se och beställa produkter och material.


 

Kundcase:
Globala just-in-time-leveranser

Nå kostnadsbesparingar genom effektivare process.

Square-CASE-GlobalJIT

Kundcase:
Globala just-in-time-leveranser

Elanders har lång och bred erfarenhet av att arbeta med företag inom bilindustrin. Genom åren har vi utvecklat lösningar som tillgodoser det växande behovet av kortare ledtider och effektivare produktionsprocesser.

Läs mer

Kundcase:
Skräddarsydd webshop

Sänk dina kostnader för lager och distribution.

Square-CASE-CustWeb

Kundcase:
Skräddarsydd webshop

Elanders erbjudande innehåller skräddasydda B2B- och B2C-lösningar för e-handel som kan integreras med kundens affärssystem och olika beställningsplattformar. Med dessa lösningar får kunden en global överblick över hela sitt varuflöde och kan snabbt agera på förändringar i allt från efterfrågan till tillgängliga resurser.

Läs mer

Byt språk

Elanders Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions

e-Commerce Solutions