Warehousing & Inventory Management

Elanders hjälper sina kunder att optimera deras varuflöde, lagernivåer och lagerytor. Genom en effektiv hantering av delkomponenter, tillbehör och färdiga produkter och med lösningar anpassade efter varje kunds unika behov kan väsentliga kostnadsbesparingar uppnås.

Elanders erbjuder en lösning med ett program som debiteras utifrån användning, och som koordineras mellan kund och komponentleverantör så att en optimal varulagernivå alltid kan upprätthållas utan att onödiga kostnader tillkommer. Elanders tillhandahåller regional senareläggning av produktkonsolidering för att tillgodose behoven utifrån lagerstyrningsmodeller i olika industrisektorer.

  • Lagerhållningsstrategi
  • VMI-styrning
  • FIFO, FEFO

Senast uppdaterad 2019-06-04

Tjänster

Tjänster

Elanders erbjuder globala integrerade lösningar inom supply chain management.

Läs mer

Kundsegment

ind192

Kundsegment

Vi erbjuder våra tjänster till olika kunder inom framför allt fem stora kundsegment som alla visar positiv tillväxt: Automotive, Electronics, Fashion & Lifestyle, Health Care & Life Science och Industrial.

Läs mer

Kundcase

Kundcase

I vår portfolio visar vi upp några av de mest utmanande och spännande uppdragen där kunderna har haft särskilda önskemål som Elanders har kunnat tillgodose.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions