Warehousing & Inventory Management

Elanders hjälper sina kunder att optimera deras varuflöde, lagernivåer och lagerytor. Genom en effektiv hantering av delkomponenter, tillbehör och färdiga produkter och med lösningar anpassade efter varje kunds unika behov kan väsentliga kostnadsbesparingar uppnås.

Elanders erbjuder en lösning med ett program som debiteras utifrån användning, och som koordineras mellan kund och komponentleverantör så att en optimal varulagernivå alltid kan upprätthållas utan att onödiga kostnader tillkommer. Elanders tillhandahåller regional senareläggning av produktkonsolidering för att tillgodose behoven utifrån lagerstyrningsmodeller i olika industrisektorer.

  • Lagerhållningsstrategi
  • VMI-styrning
  • FIFO, FEFO

Tjänster

Tjänster

Elanders erbjuder ett brett tjänsteutbud samt helhetslösningar inom supply chain management.

Läs mer

Kundsegment

23-industries-icon

Kundsegment

Elanders delar in sina kunder i sex segment efter vilken bransch de är verksamma i; Automotive, Electronics, Fashion, Health Care, Industrial samt Other.

Läs mer

Kundcase

Kundcase

I vår portfolio visar vi upp några av de mest utmanande och spännande uppdragen där kunderna har haft särskilda önskemål som Elanders har kunnat tillgodose.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions