Elanders kör ellastbil till Porsches fabrik

2019-03-27 13:00:00

Utsläppsfria och nästan ljudlösa transporter sker numera till Porsches produktionsanläggning för elbilar i Tyskland. Den nya ellastbilen är ett viktigt steg mot mer miljövänlig logistik för Elanders dotterföretag LGI.

OU-image_e-Truck

Elanders hanterar sedan början av 2018 leveranser av komponenter till Porsches produktionsanläggning i Stuttgart-Zuffenhausen. De levereras dagligen via lastbilar från Elanders lager i Freiberg.

Under året har Elanders tillsammans med kunden Porsche investerat i en helt ny elektrisk lastbil från tillverkaren MAN. Den elektriska lastbilen kommer inledningsvis att köra mellan Elanders lager och Porsches anläggning 5–6 gånger per dag. Sträckan på ca 19 kilometer går mestadels på motorväg. Sammantaget innebär bytet till en ellastbil ett minskat utsläpp på mer än 30 ton koldioxid per år. Lastbilen är den första i sitt slag att användas i daglig drift på allmänna vägar i Tyskland.

Ellastbilen har 360 hästkrafter och kan fullt lastad väga upp till 32 ton. Energi­lagringen sker i litium-jonbatterier med en lagringskapacitet på 149 kWh, vilket ger en räckvidd på 13 mil för varje uppladdning. En laddningsstation har installerats vid Elanders anläggning i Freiberg och drivs med miljövänlig, förnybar el. Det är en första modell av den nya snabbladdningsinfrastrukturen som Porsche Engineering har utvecklat. På 45 minuter laddar lastbilen upp tillräckligt med energi för 10 mils körning.

Förutom att den elektriska lastbilen är tyst och CO2-neutral kräver den mindre underhåll. Vid en inbromsning återvinns energi genom att generatorer laddar lastbilens batterier och samtidigt sänker hastigheten, utan att mekaniska bromsar används, vilket minskar slitaget. Genom att inbromsningen sker genom att generatorerna laddar batteriet kan partikelutsläppen reduceras avsevärt. Sotpartiklar från diesel och bromsnötning är huvudorsakerna i en vanlig lastbil. Ellastbilen är nästan fri från fint damm.

Elanders hyr ellastbilen på långtidsbasis och sköter underhåll och reparation av fordonet. Med den elektriska lastbilen har Elanders tagit ett viktigt steg mot mer miljövänlig logistik.

Från Elanders årsredovisning 2018 – som du hittar här

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions