En helt unik årsredovisning från Elanders

2013-03-28 11:09:51

Efter att ha fotograferat av modellens hand vidrörandes vatten förstorades bilden ca 325 gånger för att kunna skapa 5 678 olika och personliga omslag. Den slutliga bilden återfinns på första uppslaget i årsredovisningen och på varje bild har den yta markerats som sedan omvandlades till ett unikt omslag.

Den internationella tryckerikoncernen Elanders har tagit fasta på begreppet personlig årsredovisning. Utgåvan för 2012 har 5 678 unika omslag!

– Vi vill passa på att visa vilka möjligheter vi kan erbjuda när det gäller personifierat tryck och att vi är en av de ledande inom detta område inom grafisk industri, kommenterar Magnus Nilsson, vd och koncernchef för Elanders.

Varje börsnoterat företag vill nog se sin årsredovisning som speciell. Elanders har dock gått från ord till handling och valde inför årsredovisningen 2012 att utforma helt unika omslag för varje exemplar.

Att få se sitt eget namn på trycksaker är numera vardagsmat inom reklam och annan marknadskommunikation. Att skapa helt unika omslag i en stor upplaga är en betydligt större utmaning.

– En uppgift som vi klarade av tack vare erfarenheten att arbeta med stora volymer av bilder, variabeldata och automatiska inställningar. Att genomföra uppdraget manuellt hade tagit flera veckor, säger Magnus Nilsson.

Det finns ytterligare en förklaring till varför Elanders kraftsamlat inför årsredovisningen 2012. För 2011 blev Elanders utnämnd till bästa årsredovisning bland börsföretag av Svenska Publishingpriset.

–Vi tilldelades priset med motiveringen ”Elanders gör så långt mycket mer än att berätta om själva företaget”. Även årets upplaga har fokus på den framtida utvecklingen för kommunikationsbranschen och där vi kan konstatera att samspelet med den digitala utvecklingen är helt avgörande för hur den grafiska industrin kan behålla eller ta nya marknadsandelar.

– Det vi kan se är en renässans för värdet av det verkliga. Efter decennier med virtuella världar finns fortfarande tryckta medier kvar i centrum fast gamla roller och uppgifter har förändrats, konstaterar Magnus Nilsson.

Elanders årsredovisning är producerad i samarbete med More PR AB och Rubrik AB. De 5 678 unika omslagen har tagits fram i samarbete med Xerox Sverige AB.

Torsdagen den 28 mars publicerar Elanders sin årsredovisning för verksamhetsåret 2012 på elanders.com. Årsredovisningen distribueras per post till aktieägare, vissa kunder och övriga intressenter.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions