Midland Information Resources har tilldelats TRUSTe Privacy Seal

2015-09-08 09:54:26

Midland Information Resources, ett företag i Elanderskoncernen, har uppnått TRUSTe Enterprise Privacy Certification för sina molnplattformar. Midland Information Resources tilldelades TRUSTe Privacy Seal, industristandarden i nätsäkerhet. TRUSTe seal visar att man följer regler om skydd av personlig integritet och på så sätt vinner kundernas förtroende.

TRUSTeTRUSTe, ett världsledande företag inom ”Data Privacy Management”, gör en noggrann undersökning av ett företags regler och standarder för bevarande av personlig integritet innan det kan tilldelas TRUSTe Privacy Seal. TRUSTe’s Privacy Certification Standards är baserade på en rad krav och bästa praxis sammanställda av viktiga tillsynsorgan, industrigrupper och erkända ramverk (till exempel US-EU/US-Swiss Safe Harbor).

Genom att erhålla TRUSTe seal och följa kraven för EU Safe Harbor visar Midland och Elanders Group sitt engagemang för att skydda den personliga integriteten och den data som användarna lämnar.

– De hårda riktlinjerna och styrmedlen som vi använder för att säkerställa att våra kunders data är trygga hos oss är ännu ett steg mot att bygga ett ömsesidigt förtroende med kunden, säger Mark Wiseley, IT-chef på Midland. – Varje dag utvecklar vi tekniska lösningar för att effektivisera våra kunders verksamheter. Denna certifiering visar att vi går långt utöver de standarder som många andra företag använder.

Det blir alltmer viktigt att snabbt bygga ett förtroende genom att använda bästa praxis för bevarandet av personlig integritet eftersom antalet digitala lagringsformer fortsätter att öka. En undersökning visar att 77 % av de tillfrågade har ändrat sitt onlinebeteende de senaste 12 månaderna och nästan 8 av 10 tillfrågade laddar inte ned appar eftersom de inte litar på dem, vilket leder till förlorade affärsmöjligheter varje dag.

– Genom att uppnå TRUSTe Privacy Certification har Midland och Elanders Group tagit sina riktlinjer för att bevara personlig integritet ett steg längre, säger Chris Babel, VD på TRUSTe. – Denna bedrift visar att de verkligen arbetar för att bygga förtroende och att de följer industristandarden för att skydda sina användares data.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions