Hållbarhet

Elanders hållbarhetsarbete tar sin utgångspunkt i FN:s globala mål och fokusområdena Miljö och klimat, Medarbetare, Sociala förhållanden och mänskliga rättigheter samt Etik och antikorruption.

Hållbarhet är en integrerad del i Elanders verksamhet och strategi och Elanders ser det som både en ansvarsfråga och affärsmöjlighet som ger stora möjligheter att skapa värde och förbättra lönsamhet. Under 2020 har medarbetares hälsa och säkerhet särskilt varit i fokus mot bakgrund av rådande pandemi och centrala riktlinjer togs fram för att minska spridningen av covid-19. Samtidigt har satsningar skett inom Life Cycle Management, bland annat via förvärv av Azalea Global IT AB samt samarbete med Universeum.

Läs mer om Elanders och Hållbar utveckling i årsredovisningen för 2020.

Senast uppdaterad 2021-05-31

Kontakta oss
Nathalie Bödtker-Lund
Nathalie Bödtker-Lund
Hållbarhetschef
Elanders AB
Tel: +46 31 750 07 62

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions