Kundernas krav styr arbetet

Många globala koncerner har högt uppsatta interna mål för sin verksamhet kring miljö och hållbarhet. I egna miljö- och kvalitetsmärkningar sätter de även kraven som leverantörerna ska leva upp till. Elanders hållbarhetsarbete styrs därför i mångt och mycket av de globala uppdragsgivarnas höga krav.

Läs mer om Elanders och Hållbar utveckling i årsredovisningen för 2018.

Senast uppdaterad 2019-06-05

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions