Hållbarhet

Hållbarhet är en integrerad del i Elanders verksamhet och strategi. Hållbarhetsarbetet tar sin utgångspunkt i FN:s globala mål och fokusområdena Miljö och klimat, Medarbetare, Sociala förhållanden och mänskliga rättigheter samt Etik och antikorruption. Elanders ser hållbarhetsarbetet både som en ansvarsfråga och affärsmöjlighet som ger stora möjligheter att skapa värde och förbättra lönsamhet. Under året har Elanders uppförandekod och antikorruptionspolicy uppdaterats som ett led i koncernens ständiga förbättringsarbete.

Läs mer om Elanders och Hållbar utveckling i årsredovisningen för 2019.

Senast uppdaterad 2020-03-20

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions