Delårsrapport januari – september 2013

2013-10-23 08:05:17

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2013-10-23

Januari – september

 • Omsättningen ökade med 7 % och uppgick till 1 498 (1 397) Mkr.
 • Rörelseresultat exklusive engångsposter ökade till 72 (56) Mkr, en förbättring med 29 % mot samma period föregående år.
 • Rörelseresultat inklusive engångsposter ökade till 77 (71) Mkr.
 • Resultat före skatt exklusive engångsposter ökade till 50 (36) Mkr, en resultatförbättring med 39 %.
 • Resultat före skatt inklusive engångsposter ökade till 55 (52) Mkr.
 • Nettoresultatet uppgick till 35 (36) Mkr eller 1,55 (1,70) kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till -53 (87) Mkr, varav företagsförvärv utgjorde -103 (1) Mkr.
 • I augusti ingick Elanders avtal om att förvärva det tyska bolaget myphotobook GmbH, ett av Europas ledande e-handelsbolag inom försäljning av personifierade fotoprodukter tilll konsumenter.

Det tredje kvartalet

 • Omsättningen ökade med 8 % till 493 (456) Mkr.
 • Rörelseresultat exklusive engångsposter ökade till 21 (13) Mkr, en förbättring med 67 % mot samma period föregående år.
 • Rörelseresultat inklusive engångsposter ökade till 26 (13) Mkr.
 • Resultat före skatt exklusive engångsposter ökade till 14 (7) Mkr, en resultatförbättring med 100 %.
 • Resultat före skatt inklusive engångsposter ökade till 19 (7) Mkr.
 • Nettoresultatet ökade till 13 (4) Mkr eller 0,57 (0,19) kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till -58 (18) Mkr, varav företagsförvärv utgjorde -80 (-2) Mkr.

Elanders AB (publ)

Informationen är sådan som Elanders AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2013 kl 08.00.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions