Den engelska versionen av Elanders årsredovisning för 2008 är publicerad

2009-04-03 11:32:58

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2009-04-03

Idag publicerar infomediakoncernen Elanders den engelska versionen av årsredovisningen för verksamhetsåret 2008 på koncernens hemsida www.elanders.com.

Årsredovisningen distribueras per post till aktieägare, kunder och övriga intressenter från och med  torsdagen den  9 april.

Elanders AB (publ)

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions