Elanders årsredovisning för 2008 är publicerad

2009-03-20 08:03:33

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2009-03-20

Idag, fredagen den 20 mars, publicerar Elanders sin svenska årsredovisning för verksamhetsåret 2008.

Årsredovisningen distribueras per post till aktieägare, kunder och övriga intressenter och den finns också utlagd på bolagets hemsida www.elanders.com. Den engelska versionen beräknas vara klar inom tre veckor.

Elanders AB (publ)

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions