Elanders fortsätter att anpassa sig till marknadsläget i Sverige och lägger varsel

2014-09-12 08:21:36

Elanders Sverige AB har lagt ett varsel om uppsägning som berör 120 anställda, varav 90 i Mölnlycke, 20 i Vällingby samt 10 i Värnamo.

”Åtgärden är nödvändig för att kunna behålla vår konkurrenskraft. Trots att många andra branscher har återhämtat sig så har tryckvolymerna fortsatt att minska på den svenska marknaden sedan krisen 2008 och hela den grafiska branschen genomgår en svår omställning”, säger Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef för Elanders.

För mer information, kontakta
Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50
Andréas Wikner, ekonomidirektör, telefon: 031-750 07 50

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Elanders ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 september 2014.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions