Elanders växer med 60 % via förvärv av globalt Supply Chain-bolag med stark närvaro i Asien

2014-01-07 08:04:41

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2014-01-07

Elanders flyttar fram positionerna och utökar det globala erbjudandet med Supply Chain-tjänster genom att förvärva det Singaporebaserade bolaget Mentor Media Ltd. Genom förvärvet ökar Elanders årliga omsättning från cirka 2,2 till 3,5 miljarder kronor och antalet medarbetare stiger från cirka 1 900 till 3 600. Mentor Media kommer att konsolideras i Elanders från och med 1 januari 2014 och beräknas bidra till en väsentlig resultatökning redan under 2014. Köpeskillingen uppgår till ca 312 miljoner kronor på skuldfri basis och finansieringen av förvärvet sker via en kombination av externa krediter och nyemission.

”Med Mentor Media blir Elanders nu komplett leverantör inom Supply Chain, där förpackningar och annat tryck ofta är delkomponenter, och vi tar ett steg uppåt i värdekedjan och utökar vårt erbjudande till globala kunder. Genom förvärvet tar vi ytterligare kliv i vår strategiska positionering att minska vår exponering mot traditionellt tryck och vi skapar nu tre starka områden inom Elanders; Print & Packaging Solutions, Supply Chain Solutions and e-Commerce Solutions. De senaste åren har vi haft ett högt tempo i att omvandla Elanders från en klassisk tryckerikoncern till ett företag som erbjuder globala lösningar för våra kunder inom print, packaging, e-commerce och nu även supply chain. Mentor Media har en stark position i Asien, vilket innebär att Elanders nu blir ett företag som har cirka 40 procent av omsättningen i tillväxtregionen Asien”, säger Magnus Nilsson, vd och koncernchef för Elanders AB.

Elanders köper Mentor Media av en asiatisk investmentfond och köpeskillingen uppgår till 48 MUSD på skuldfri basis. Mentor Media har verksamheter i åtta länder, där de största är Kina, Singapore, Indien och USA. Bolaget är även representerat i Japan, Mexiko, Taiwan och Tjeckien. Under 2013 förväntas bolaget omsätta cirka 185 MUSD. Mentor Media grundades 1984, noterades på Singaporebörsen 1999, köptes upp 2006 av ett konsortium av investerare och avnoterades från börsen.

Mentor Media är specialiserade på värdeadderande tjänster till företag inom elektronik- och datorbranschen och med särskilt fokus på produkt- och komponentflöden med extremt korta ledtider och omfattande statistikrapportering till kunderna. Verksamheten är uppbyggd kring sofistikerade IT-lösningar och tjänsteutbudet omfattar bland annat sourcing, inköp av delkomponenter, orderhantering och lagerhållning, fullfilment, distribution, e-handelslösningar samt olika after-sales-tjänster.

”Mentor Media breddar erbjudandet till våra kunder, även inom e-Commerce mot såväl företag som direkt till konsumenter. Det är ett stabilt och välrenommerat bolag som kommer att kunna utveckla Elanders verksamhet, medarbetare och kunder på ett mycket bra sätt. Förvärvet är ett led i den strategi som Elanders drivit de senaste åren med målet att bli en global aktör med en allt mindre exponering mot traditionellt tryck. Genom förvärvet ökar vi också vår geografiska närvaro och går från verksamhet i 10 till 14 länder”, fortsätter Magnus Nilsson.

”Vi har byggt upp en verksamhet som vi är väldigt stolta över och som en del av Elanders kommer vi att bredda och stärka erbjudandet till våra nyckelkunder. Med den samlade kompetensen inom Elanders och Mentor Media blir vi nu en komplett underleverantör av Supply Chain-, Print & Packaging- och e-Commercelösningar”, kommenterar Lim Kok Khoon, vd och koncernchef för Mentor Media.

Finansieringen av förvärvet sker via en kombination av externa krediter och nyemission. Bryggfinansiering sker genom Elanders existerande bankrelationer. Som en del av finansieringen av förvärvet avser Elanders styrelse att föreslå en nyemission med företräde för befintliga aktieägare om cirka 125 Mkr. Hela beloppet i nyemissionen kommer att vara garanterat av huvudägaren Carl Bennet AB. Detaljerad tidsplan och villkor kommer att meddelas senare.

Elanders senaste förvärv:

  • Fotokasten och d|o|m (e-Commerce), mars 2012, Tyskland
  • Midland Information Resources (Print & Packaging), december 2012, USA
  • McNaughtan’s (Print & Packaging), februari 2013, Skottland
  • Myphotobook (e-Commerce), augusti 2013, Tyskland
  • Mentor Media (Supply Chain), januari 2014, Singapore

 

Elanders AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Magnus Nilsson, vd och koncernchef, +46 31 750 07 50,
bWFnbnVzLm5pbHNzb25AZWxhbmRlcnMuY29t

Andréas Wikner, ekonomidirektör, +46 31 750 07 50,
YW5kcmVhcy53aWtuZXJAZWxhbmRlcnMuY29t

 

Informationen är sådan som Elanders AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 januari 2014 kl 08.00.

Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Här kan du välja om och, i förekommande fall, vilka icke-nödvändiga cookies du vill acceptera. Du kan också hitta mer information om de cookies vi använder.

Acceptera alla cookies
Acceptera endast nödvändiga cookies
Nödvändiga
WebThinker Cookie-Box

Sparar de valda cookie-inställningarna.
https://www.webthinker.de/cookie-box/

Mer information

Bearbetande företag

Elanders


Namn och lagringstid för cookies

wt-dv-settings
Sparar de valda cookie-inställningarna.
Period: 1 År


Värd/åtkomst-URL

*.elanders.com

Språkval

Identifierar språket som valts av användaren..

Mer information

Bearbetande företag

Elanders


Namn och lagringstid för cookies

wp-wpml_current_language
Identifierar språket som valts av användaren..
Period: Session


Värd/åtkomst-URL

*.elanders.com

Google Tag Manager

Ansvarar för den tekniska implementeringen av de valda cookie-inställningarna.
https://policies.google.com/privacy

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Beskrivning

Detta är ett tagghanteringssystem. Via Google Tag Manager kan taggar integreras centralt via ett användargränssnitt. Taggar är små delar av kod som kan spåra aktiviteter. Skriptkoder för andra verktyg integreras via Google Tag Manager. Tagghanteraren låter dig styra när en viss tagg utlöses.


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Statistik
Google Analytics

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Namn och lagringstid för cookies

_ga, _gid, _dc_gtm_xxx, _gat_gtag_xxx
Används för att åtskilja användare.
Period: 1 Tag / 2 År


_gat
Används för att bromsa kravtakten.
Period: 1 Minut


_gac_xx
Innehåller information om vilka annonser som har klickats.
Period: 3 Månader


IDE
Med detta ID kan Google sedan känna igen användaren på olika webbplatser och domäner och visa personliga annonser.
Period: 1 År


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Media
Google Maps

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Beskrivning

Detta är en integrerad karttjänst. En anslutning till tjänsten upprättas för att ladda och tillhandahålla motsvarande kartmaterial.


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

YouTube

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Namn och lagringstid för cookies

PREF
Denna cookie lagrar dina preferenser och annan information, i synnerhet önskat språk, hur många sökresultat du vill ska visas på din sida och om du vill ha Googles SafeSearch-filter aktiverat eller inte.
Period: 10 År


VISITOR_INFO1_LIVE
Denna cookie mäter din bandbredd för att avgöra om du får det nya eller det gamla spelargränssnittet.
Period: 6 Månader


use_hitbox
Denna cookie ökar antalet "visningar" på YouTube-videon.
Period: Session


YSC
Detta är inställt på sidor med inbäddad YouTube-video.
Period: Session


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Vimeo

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Namn och lagringstid för cookies

PREF
Denna cookie lagrar dina preferenser och annan information, i synnerhet önskat språk, hur många sökresultat du vill ska visas på din sida och om du vill ha Googles SafeSearch-filter aktiverat eller inte.
Period: 10 År


VISITOR_INFO1_LIVE
Denna cookie mäter din bandbredd för att avgöra om du får det nya eller det gamla spelargränssnittet.
Period: 6 Månader


use_hitbox
Denna cookie ökar räknaren för "visningar" på Vimeo-videon.
Period: Session


YSC
Detta är inställt på sidor med inbäddad Vimeo-video
Period: Session


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Investis
Spara individuella cookieinställningar

Information om dina cookieinställningar och dataöverföring till USA när du använder Googles tjänster
Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa cookies är tekniskt nödvändiga för att vår webbplats ska fungera ("nödvändiga"). Alla andra cookies tillämpas endast om du samtycker till dem (t.ex. för Google Analytics/Maps).

Du kan välja om du vill "acceptera endast nödvändiga cookies", "acceptera alla cookies" eller om du vill "spara individuella cookie-inställningar" genom att välja specifika cookies i dragspelsmenyn.

Att ge samtycke till användningen av icke nödvändiga cookies är frivilligt. Du kan även ändra dina inställningar vid ett senare tillfälle via knappen "Cookieinställningar" som finns i sidfoten. Fullständig information finns i vår sekretesspolicy.

Vi använder Google Analytics för att få kontinuerlig analys och statistisk utvärdering av webbplatsen för att förbättra webbplatsen och användarupplevelsen. Detta innebär att användarbeteendedata överförs till Google LLC och de webbplatser som besöks, tid som spenderas på sidan och interaktioner som bearbetas. Dessa data används sedan av Google för sina egna syften för att skapa en profil och för att länka till annan användningsdata.

Genom att acceptera den cookie som är kopplad till Googles tjänster ger du också ditt samtycke till att dina uppgifter behandlas i USA av Google, i enlighet med artikel 49(1a) GDPR. USA klassificeras av EU-domstolen som ett land vars dataskyddsnivå inte uppfyller EU:s standarder.

I synnerhet finns det en risk för att dina uppgifter behandlas av amerikanska myndigheter för kontroll- och övervakningsändamål, eventuellt utan ens möjlighet att överklaga. Om du klickar på "acceptera endast nödvändiga cookies" kommer ovanstående överföring inte att ske.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions