Regulatoriska pressreleaser

2024


2024-04-26
Åsa Vilsson ny CFO på Elanders


2024-04-19
Rapport från årsstämman 2024


2024-04-19
Delårsrapport januari – mars 2024


2024-03-25
Elanders publicerar års- och hållbarhetsredovisningen för 2023


2024-03-21
Kallelse till Elanders årsstämma 2024


2024-02-02
Elanders gör nytt förvärv och stärker ytterligare sin marknadsposition i Storbritannien inom Life Cycle Management


2024-01-31
Bokslutskommuniké 2023


 

2023


2023-11-08
Elanders gör nytt förvärv och stärker sin marknadsposition i Storbritannien inom kontraktslogistik


2023-10-17
Delårsrapport januari – september 2023


2023-07-12
Delårsrapport januari – juni 2023


2023-04-21
Rapport från årsstämman 2023


2023-04-21
Delårsrapport januari – mars 2023


2023-04-13
Elanders rapporterar preliminärt resultat för första kvartalet 2023 samt justerar för historiska felaktigheter om cirka 70 Mkr


2023-03-20
Kallelse till Elanders årsstämma 2023


2023-03-20
Elanders publicerar års- och hållbarhetsredovisningen för 2022


2023-01-27
Tre nya ledamöter föreslås till Elanders styrelse


2023-01-23
Bokslutskommuniké 2022


 

2022


2022-12-16
Elanders genomför strukturåtgärder avseende ej lönsamma delar av vägtransportverksamheten i Tyskland, vilket medför engångskostnader om cirka 50 Mkr


2022-10-17
Delårsrapport januari – september 2022


2022-07-12
Delårsrapport januari – juni 2022


2022-07-01
Elanders gör ytterligare ett förvärv och stärker sitt erbjudande inom Life Cycle Management i Storbritannien


2022-06-20
Elanders får positiv resultateffekt om cirka 50 Mkr från fusion av intresseföretag


2022-04-21
Rapport från årsstämman 2022


2022-04-21
Delårsrapport januari – mars 2022


2022-03-18
Kallelse till Elanders årsstämma 2022


2022-03-18
Elanders publicerar årsredovisningen för 2021


2022-02-03
Bokslutskommuniké 2021


 

2021


2021-11-30
Elanders gör förvärv i Nederländerna och stärker sitt erbjudande inom Life Cycle Management


2021-11-26
Elanders valberedning föreslår Dan Frohm till ny styrelseordförande


2021-11-11
Elanders gör större förvärv i Nordamerika och växer inom e-handel


2021-10-15
Delårsrapport januari – september 2021


2021-07-13
Delårsrapport januari – juni 2021


2021-07-06
Elanders gör nytt förvärv och fortsätter att växa inom onlinetryck


2021-04-28
Rapport från årsstämman 2021


2021-04-28
Delårsrapport januari – mars 2021


2021-03-26
Kallelse till Elanders årsstämma 2021


2021-03-19
Elanders publicerar årsredovisningen för 2020


2021-03-12
Elanders stärker sitt erbjudande inom hållbara tjänster genom förvärv av ReuseIT


2021-02-04
Elanders valberedning föreslår Eva Elmstedt till ny ledamot i styrelsen


2021-01-29
Bokslutskommuniké 2020


 

2020


2020-10-23
Delårsrapport januari – september 2020


2020-10-19
Elanders gör ytterligare satsningar inom Life Cycle Services och genomför förvärv


2020-07-15
Delårsrapport januari – juni 2020


2020-06-25
Rapport från årsstämman 2020


2020-05-27
Kallelse till Elanders årsstämma 2020


2020-04-28
Delårsrapport januari – mars 2020


2020-03-20
Elanders publicerar årsredovisningen för 2019


2020-03-20
Elanders flyttar fram årsstämman till den 25 juni 2020


2020-01-28
Bokslutskommuniké 2019


2020-01-13
Elanders utökar åtgärdsprogram och justerar historiska felaktigheter i kundprojekt


 

2019


2019-11-29
Elanders gör förändringar i koncernledningen


2019-11-15
Elanders genomför kostnadsanpassningar och effektiviseringar i den tyska verksamheten


2019-10-21
Delårsrapport januari – september 2019


2019-09-03
Elanders och Dimerco etablerar joint venture inom flyg- och sjöfrakt


2019-07-16
Delårsrapport januari – juni 2019


2019-04-29
Rapport från årsstämman 2019


2019-04-29
Delårsrapport januari – mars 2019


2019-03-27
Kallelse till Elanders årsstämma 2019


2019-03-27
Elanders publicerar årsredovisningen för 2018


2019-01-29
Bokslutskommuniké 2018


2019-01-15
Elanders gör förändringar i koncernledningen


 

2018


2018-12-21
Elanders finansierar sin tillväxt genom att använda sig av factoring med Nordea som partner


2018-10-19
Delårsrapport januari – september 2018


2018-07-13
Delårsrapport januari – juni 2018


2018-04-27
Rapport från årsstämman 2018


2018-04-27
Delårsrapport januari – mars 2018


2018-03-26
Kallelse till Elanders årsstämma 2018


2018-03-23
Elanders publicerar årsredovisningen för 2017


2018-01-25
Bokslutskommuniké 2017


 

2017


2017-11-01
Elanders valberedning utsedd


2017-10-19
Delårsrapport januari – september 2017


2017-10-10
Elanders genomför kompletterande förvärv i Asien, men räknar dock med ett lägre resultat i tredje kvartalet


2017-08-18
Elanders gör förändringar i ledningen av affärsområdet e-Commerce Solutions


2017-07-24
Elanders förvärvar Spreckley Limited i England


2017-07-13
Delårsrapport januari – juni 2017


2017-04-26
Rapport från årsstämman 2017


2017-04-26
Delårsrapport januari – mars 2017


2017-03-27
Kallelse till Elanders årsstämma 2017


2017-03-24
Elanders publicerar årsredovisningen för 2016


2017-01-25
Bokslutskommuniké 2016


Press-
releaser
(alla)

23-pressrelease-icon-2

Press-
releaser
(alla)

Arkiv över Elanders pressreleaser (regulatoriska och icke-regulatoriska).

Läs mer

Prenumerera

23-subscr-icon

Prenumerera

Prenumerera på våra pressmeddelanden.

Läs mer

Nyheter

23-news-icon-2

Nyheter

Arkiv över Elanders nyheter.

Läs mer
Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Här kan du välja om och, i förekommande fall, vilka icke-nödvändiga cookies du vill acceptera. Du kan också hitta mer information om de cookies vi använder.

Acceptera alla cookies
Acceptera endast nödvändiga cookies
Nödvändiga
WebThinker Cookie-Box

Sparar de valda cookie-inställningarna.
https://www.webthinker.de/cookie-box/

Mer information

Bearbetande företag

Elanders


Namn och lagringstid för cookies

wt-dv-settings
Sparar de valda cookie-inställningarna.
Period: 1 År


Värd/åtkomst-URL

*.elanders.com

Språkval

Identifierar språket som valts av användaren..

Mer information

Bearbetande företag

Elanders


Namn och lagringstid för cookies

wp-wpml_current_language
Identifierar språket som valts av användaren..
Period: Session


Värd/åtkomst-URL

*.elanders.com

Google Tag Manager

Ansvarar för den tekniska implementeringen av de valda cookie-inställningarna.
https://policies.google.com/privacy

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Beskrivning

Detta är ett tagghanteringssystem. Via Google Tag Manager kan taggar integreras centralt via ett användargränssnitt. Taggar är små delar av kod som kan spåra aktiviteter. Skriptkoder för andra verktyg integreras via Google Tag Manager. Tagghanteraren låter dig styra när en viss tagg utlöses.


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Statistik
Google Analytics

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Namn och lagringstid för cookies

_ga, _gid, _dc_gtm_xxx, _gat_gtag_xxx
Används för att åtskilja användare.
Period: 1 Tag / 2 År


_gat
Används för att bromsa kravtakten.
Period: 1 Minut


_gac_xx
Innehåller information om vilka annonser som har klickats.
Period: 3 Månader


IDE
Med detta ID kan Google sedan känna igen användaren på olika webbplatser och domäner och visa personliga annonser.
Period: 1 År


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Media
Google Maps

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Beskrivning

Detta är en integrerad karttjänst. En anslutning till tjänsten upprättas för att ladda och tillhandahålla motsvarande kartmaterial.


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

YouTube

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Namn och lagringstid för cookies

PREF
Denna cookie lagrar dina preferenser och annan information, i synnerhet önskat språk, hur många sökresultat du vill ska visas på din sida och om du vill ha Googles SafeSearch-filter aktiverat eller inte.
Period: 10 År


VISITOR_INFO1_LIVE
Denna cookie mäter din bandbredd för att avgöra om du får det nya eller det gamla spelargränssnittet.
Period: 6 Månader


use_hitbox
Denna cookie ökar antalet "visningar" på YouTube-videon.
Period: Session


YSC
Detta är inställt på sidor med inbäddad YouTube-video.
Period: Session


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Vimeo

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Namn och lagringstid för cookies

PREF
Denna cookie lagrar dina preferenser och annan information, i synnerhet önskat språk, hur många sökresultat du vill ska visas på din sida och om du vill ha Googles SafeSearch-filter aktiverat eller inte.
Period: 10 År


VISITOR_INFO1_LIVE
Denna cookie mäter din bandbredd för att avgöra om du får det nya eller det gamla spelargränssnittet.
Period: 6 Månader


use_hitbox
Denna cookie ökar räknaren för "visningar" på Vimeo-videon.
Period: Session


YSC
Detta är inställt på sidor med inbäddad Vimeo-video
Period: Session


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Investis
Spara individuella cookieinställningar

Information om dina cookieinställningar och dataöverföring till USA när du använder Googles tjänster
Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa cookies är tekniskt nödvändiga för att vår webbplats ska fungera ("nödvändiga"). Alla andra cookies tillämpas endast om du samtycker till dem (t.ex. för Google Analytics/Maps).

Du kan välja om du vill "acceptera endast nödvändiga cookies", "acceptera alla cookies" eller om du vill "spara individuella cookie-inställningar" genom att välja specifika cookies i dragspelsmenyn.

Att ge samtycke till användningen av icke nödvändiga cookies är frivilligt. Du kan även ändra dina inställningar vid ett senare tillfälle via knappen "Cookieinställningar" som finns i sidfoten. Fullständig information finns i vår sekretesspolicy.

Vi använder Google Analytics för att få kontinuerlig analys och statistisk utvärdering av webbplatsen för att förbättra webbplatsen och användarupplevelsen. Detta innebär att användarbeteendedata överförs till Google LLC och de webbplatser som besöks, tid som spenderas på sidan och interaktioner som bearbetas. Dessa data används sedan av Google för sina egna syften för att skapa en profil och för att länka till annan användningsdata.

Genom att acceptera den cookie som är kopplad till Googles tjänster ger du också ditt samtycke till att dina uppgifter behandlas i USA av Google, i enlighet med artikel 49(1a) GDPR. USA klassificeras av EU-domstolen som ett land vars dataskyddsnivå inte uppfyller EU:s standarder.

I synnerhet finns det en risk för att dina uppgifter behandlas av amerikanska myndigheter för kontroll- och övervakningsändamål, eventuellt utan ens möjlighet att överklaga. Om du klickar på "acceptera endast nödvändiga cookies" kommer ovanstående överföring inte att ske.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions