Finansiell kalender

Elanders tillämpar s. k. tyst period fr. o. m. en månad innan datum för finansiell rapport. I samband med offentliggörandet av en delårsrapport håller Elanders vanligtvis en press- och analytikerkonferens.

2020-01-28 – Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommunikén 2019 publiceras 2020-01-28 kl. 13:00 . Rapporten går att ladda ner eller kan beställas via vår webbplats.

2020-01-28 – Press- och analytikerkonferens Q4 2019

I samband med offentliggörandet av Bokslutskommunikén 2019 håller Elanders en press- och analytikerkonferens den 28 januari 2020 kl. 15.00 med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner.

https://www.elanders.com/sv/pressreleases/elanders-publicerar-datum-for-bokslutskommunike-2019-och-telefonkonferens/

2020-03-20 – Årsredovisning 2019

Elanders publicerar sin årsredovisning för verksamhetsåret 2019 på bolagets hemsida www.elanders.com.

2020-04-28 – Delårsrapport Q1 2020

Elanders delårsrapport för första kvartalet 2020 publiceras 2020-04-28. Rapporten går att ladda ner eller kan beställas via vår webbplats.

2020-04-28 – Årsstämma 2020

Årsstämman 2020 hålls tisdagen den 28 april 2020.

2020-07-15 – Delårsrapport Q2 2020

Elanders delårsrapport för andra kvartalet 2020 publiceras 2020-07-15. Rapporten går att ladda ner eller kan beställas via vår webbplats.

2020-10-22 – Delårsrapport Q3 2020

Elanders delårsrapport för tredje kvartalet 2020 publiceras 2020-10-22. Rapporten går att ladda ner eller kan beställas via vår webbplats.

Senast uppdaterad 2020-01-14

Kontakta oss
Andréas Wikner
Andréas Wikner
Ekonomidirektör
Elanders AB
Tel: 031-750 07 50

Finansiell översikt

Finansiell översikt

Historisk information avseende kvartals- och årsvis finansiell översikt för Elanders.

Läs mer

Rapporter

Rapporter

Här hittar du våra finansiella rapporter.

Läs mer

Kalender

cal19

Kalender

Elanders finansiella kalender.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions