Finansiell kalender

Elanders tillämpar s. k. tyst period fr. o. m. en månad innan datum för finansiell rapport. I samband med offentliggörandet av en delårsrapport håller Elanders vanligtvis en press- och analytikerkonferens. För tillfället är inga kapitalmarknadsdagar planerade.

2019-04-29 – Delårsrapport Q1 2019

Elanders delårsrapport för första kvartalet 2019 publiceras 2019-04-29 kl. 11:00. Rapporten går att ladda ner eller kan beställas via vår webbplats.

2019-04-29 – Press- och analytikerkonferens Q1 2019

I samband med offentliggörandet av delårsrapporten för första kvartalet 2019 håller Elanders en press- och analytikerkonferens den 29 april 2019 kl. 13.30 med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner.

https://www.elanders.com/sv/pressreleases/elanders-publicerar-datum-for-delarsrapport-januari-mars-2019-och-telefonkonferens/

2019-04-29 – Årsstämma 2019

Elanders AB:s årsstämma kommer att hållas den 29 april 2019, kl. 15:00, Gothia Towers, Mässans gata 24, Göteborg.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman den 29 april 2019 kan lämna förslaget till Elanders styrelseordförande på email: YXJzc3RhbW1hQGVsYW5kZXJzLmNvbQ== eller på adress: Elanders AB, Flöjelbergsgatan 1 C, 431 35 Mölndal.

Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast den 28 februari 2019.

2019-07-16 – Delårsrapport Q2 2019

Elanders delårsrapport för andra kvartalet 2019 publiceras 2019-07-16. Rapporten går att ladda ner eller kan beställas via vår webbplats.

2019-10-21 – Delårsrapport Q3 2019

Elanders delårsrapport för tredje kvartalet 2019 publiceras 2019-10-21. Rapporten går att ladda ner eller kan beställas via vår webbplats.

Senast uppdaterad 2019-04-15

Kontakta oss
Andréas Wikner
Andréas Wikner
Ekonomidirektör
Elanders AB
Tel: 031-750 07 50

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions