Finansiell kalender

Elanders tillämpar s. k. tyst period fr. o. m. en månad innan datum för finansiell rapport. I samband med offentliggörandet av en delårsrapport håller Elanders vanligtvis en press- och analytikerkonferens.

2023-07-12 – Delårsrapport Q2 2023

Elanders delårsrapport för andra kvartalet 2023 publiceras 2023-07-12. Rapporten går att ladda ner eller kan beställas via vår webbplats.

2023-10-17 – Delårsrapport Q3 2023

Elanders delårsrapport för tredje kvartalet 2023 publiceras 2023-10-17. Rapporten går att ladda ner eller kan beställas via vår webbplats.

2024-01-23 – Bokslutskommuniké 2023

Bokslutskommunikén 2023 publiceras 2024-01-23. Rapporten går att ladda ner eller kan beställas via vår webbplats.

2024-04-19 – Delårsrapport Q1 2024

Elanders delårsrapport för första kvartalet 2024 publiceras 2024-04-19. Rapporten går att ladda ner eller kan beställas via vår webbplats.

Senast uppdaterad 2023-04-21

Finansiell översikt

Finansiell översikt

Historisk information avseende kvartals- och årsvis finansiell översikt för Elanders.

Läs mer

Rapporter

23-reports-icon

Rapporter

Här hittar du våra finansiella rapporter.

Läs mer

Kalender

23-calendar-icon-2

Kalender

Elanders finansiella kalender.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions