Finansiell kalender

Elanders tillämpar s. k. tyst period fr. o. m. en månad innan datum för finansiell rapport. I samband med offentliggörandet av en delårsrapport håller Elanders vanligtvis en press- och analytikerkonferens.

2022-10-17 – Delårsrapport Q3 2022

Elanders delårsrapport för tredje kvartalet 2022 publiceras 2022-10-17 kl. 13.00. Rapporten går att ladda ner eller kan beställas via vår webbplats.

2022-10-17 – Press- och analytikerkonferens Q3 2022

I samband med offentliggörandet av delårsrapporten för tredje kvartalet 2022 håller Elanders en press- och analytikerkonferens den 17 oktober 2022 kl. 15.00 med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner.

https://www.elanders.com/sv/pressreleases/elanders-nya-inringningsdetaljer-for-telefonkonferens-i-samband-med-delarsrapport-januari-september-2022/

2023-01-23 – Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommunikén 2022 publiceras 2023-01-23. Rapporten går att ladda ner eller kan beställas via vår webbplats.

2023-03-20 – Årsredovisning 2022

Elanders publicerar sin årsredovisning för verksamhetsåret 2022 på bolagets hemsida www.elanders.com.

2023-04-21 – Delårsrapport Q1 2023

Elanders delårsrapport för första kvartalet 2023 publiceras 2023-04-21. Rapporten går att ladda ner eller kan beställas via vår webbplats.

2023-04-21 – Årsstämma 2023

Årsstämman 2023 hålls den 21 april 2023.

2023-07-12 – Delårsrapport Q2 2023

Elanders delårsrapport för andra kvartalet 2023 publiceras 2023-07-12. Rapporten går att ladda ner eller kan beställas via vår webbplats.

Senast uppdaterad 2022-09-29

Finansiell översikt

Finansiell översikt

Historisk information avseende kvartals- och årsvis finansiell översikt för Elanders.

Läs mer

Rapporter

Rapporter

Här hittar du våra finansiella rapporter.

Läs mer

Kalender

cal19

Kalender

Elanders finansiella kalender.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions