Finansiell kalender

Elanders tillämpar s. k. tyst period fr. o. m. en månad innan datum för finansiell rapport. I samband med offentliggörandet av en delårsrapport håller Elanders vanligtvis en press- och analytikerkonferens.

2023-03-20 – Årsredovisning 2022

Elanders publicerar sin årsredovisning för verksamhetsåret 2022 på bolagets hemsida www.elanders.com.

2023-04-21 – Delårsrapport Q1 2023

Elanders delårsrapport för första kvartalet 2023 publiceras 2023-04-21. Rapporten går att ladda ner eller kan beställas via vår webbplats.

2023-04-21 – Årsstämma 2023

Årsstämman 2023 hålls den 21 april 2023.

2023-07-12 – Delårsrapport Q2 2023

Elanders delårsrapport för andra kvartalet 2023 publiceras 2023-07-12. Rapporten går att ladda ner eller kan beställas via vår webbplats.

2023-10-17 – Delårsrapport Q3 2023

Elanders delårsrapport för tredje kvartalet 2023 publiceras 2023-10-17. Rapporten går att ladda ner eller kan beställas via vår webbplats.

2024-01-23 – Bokslutskommuniké 2023

Bokslutskommunikén 2023 publiceras 2024-01-23. Rapporten går att ladda ner eller kan beställas via vår webbplats.

Senast uppdaterad 2023-01-23

Finansiell översikt

Finansiell översikt

Historisk information avseende kvartals- och årsvis finansiell översikt för Elanders.

Läs mer

Rapporter

Rapporter

Här hittar du våra finansiella rapporter.

Läs mer

Kalender

cal19

Kalender

Elanders finansiella kalender.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions