Finansiell kalender

Elanders tillämpar s. k. tyst period fr. o. m. en månad innan datum för finansiell rapport. I samband med offentliggörandet av en delårsrapport håller Elanders vanligtvis en press- och analytikerkonferens.

2020-10-23 – Delårsrapport Q3 2020

Elanders delårsrapport för tredje kvartalet 2020 publiceras 2020-10-23 kl. 07.30. Rapporten går att ladda ner eller kan beställas via vår webbplats.

2020-10-23 – Press- och analytikerkonferens Q3 2020

I samband med offentliggörandet av delårsrapporten för tredje kvartalet 2020 håller Elanders en press- och analytikerkonferens den 23 oktober 2020 kl. 09.30 med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner.

https://www.elanders.com/sv/pressreleases/elanders-andrar-datum-for-delarsrapporten-januari-september-2020-samt-bjuder-in-till-telefonkonferens/

2021-01-28 – Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommunikén 2020 publiceras 2021-01-28. Rapporten går att ladda ner eller kan beställas via vår webbplats.

2021-03-19 – Årsredovisning 2020

Elanders publicerar sin årsredovisning för verksamhetsåret 2020 på bolagets hemsida www.elanders.com.

2021-04-28 – Delårsrapport Q1 2021

Elanders delårsrapport för första kvartalet 2021 publiceras 2021-04-28. Rapporten går att ladda ner eller kan beställas via vår webbplats.

2021-04-28 – Årsstämma 2021

Årsstämman 2021 hålls onsdagen den 28 april 2021.

2021-07-15 – Delårsrapport Q2 2021

Elanders delårsrapport för andra kvartalet 2021 publiceras 2021-07-15. Rapporten går att ladda ner eller kan beställas via vår webbplats.

Senast uppdaterad 2020-10-08

Finansiell översikt

Finansiell översikt

Historisk information avseende kvartals- och årsvis finansiell översikt för Elanders.

Läs mer

Rapporter

Rapporter

Här hittar du våra finansiella rapporter.

Läs mer

Kalender

cal19

Kalender

Elanders finansiella kalender.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions