Finansiell kalender

Elanders tillämpar s. k. tyst period fr. o. m. en månad innan datum för finansiell rapport. I samband med offentliggörandet av en delårsrapport håller Elanders vanligtvis en press- och analytikerkonferens.

2022-01-20 – Bokslutskommuniké 2021

Bokslutskommunikén 2021 publiceras 2022-01-20. Rapporten går att ladda ner eller kan beställas via vår webbplats.

2022-03-18 – Årsredovisning 2021

Elanders publicerar sin årsredovisning för verksamhetsåret 2021 på bolagets hemsida www.elanders.com.

2022-04-21 – Delårsrapport Q1 2022

Elanders delårsrapport för första kvartalet 2022 publiceras 2022-04-21. Rapporten går att ladda ner eller kan beställas via vår webbplats.

2022-04-21 – Årsstämma 2022

Årsstämman 2022 hålls den 21 april 2022.

2022-07-12 – Delårsrapport Q2 2022

Elanders delårsrapport för andra kvartalet 2022 publiceras 2022-07-12. Rapporten går att ladda ner eller kan beställas via vår webbplats.

2022-10-17 – Delårsrapport Q3 2022

Elanders delårsrapport för tredje kvartalet 2022 publiceras 2022-10-17. Rapporten går att ladda ner eller kan beställas via vår webbplats.

Senast uppdaterad 2021-10-15

Finansiell översikt

Finansiell översikt

Historisk information avseende kvartals- och årsvis finansiell översikt för Elanders.

Läs mer

Rapporter

Rapporter

Här hittar du våra finansiella rapporter.

Läs mer

Kalender

cal19

Kalender

Elanders finansiella kalender.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions