Finansiell kalender

Elanders tillämpar s. k. tyst period fr. o. m. en månad innan datum för finansiell rapport. I samband med offentliggörandet av en delårsrapport håller Elanders vanligtvis en press- och analytikerkonferens.

2019-09-03 – Introduce Investor Days seminar 2-3 September, Stockholm

Företagspresentation av Magnus Nilsson, CEO och Andréas Wikner, CFO.
Mer information på introduce.se

2019-10-21 – Delårsrapport Q3 2019

Elanders delårsrapport för tredje kvartalet 2019 publiceras 2019-10-21. Rapporten går att ladda ner eller kan beställas via vår webbplats.

2020-01-28 – Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommunikén 2019 publiceras 2020-01-28. Rapporten går att ladda ner eller kan beställas via vår webbplats.

2020-03-20 – Årsredovisning 2019

Elanders publicerar sin årsredovisning för verksamhetsåret 2019 på bolagets hemsida www.elanders.com.

2020-04-28 – Delårsrapport Q1 2020

Elanders delårsrapport för första kvartalet 2020 publiceras 2020-04-28. Rapporten går att ladda ner eller kan beställas via vår webbplats.

2020-04-28 – Årsstämma 2020

Årsstämman 2020 hålls tisdagen den 28 april 2020.

2020-07-15 – Delårsrapport Q2 2020

Elanders delårsrapport för andra kvartalet 2020 publiceras 2020-07-15. Rapporten går att ladda ner eller kan beställas via vår webbplats.

Senast uppdaterad 2019-08-13

Kontakta oss
Andréas Wikner
Andréas Wikner
Ekonomidirektör
Elanders AB
Tel: 031-750 07 50

Rapporter

Rapporter

Här hittar du våra finansiella rapporter.

Läs mer

Kalender

cal19

Kalender

Elanders finansiella kalender.

Läs mer

Finansiell översikt

Finansiell översikt

Historisk information avseende kvartals- och årsvis finansiell översikt för Elanders.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions