Finansiell kalender

Elanders tillämpar s. k. tyst period fr. o. m. en månad innan datum för finansiell rapport. I samband med offentliggörandet av en delårsrapport håller Elanders vanligtvis en press- och analytikerkonferens.

2022-07-12 – Delårsrapport Q2 2022

Elanders delårsrapport för andra kvartalet 2022 publiceras 2022-07-12. Rapporten går att ladda ner eller kan beställas via vår webbplats.

2022-10-17 – Delårsrapport Q3 2022

Elanders delårsrapport för tredje kvartalet 2022 publiceras 2022-10-17. Rapporten går att ladda ner eller kan beställas via vår webbplats.

2023-01-23 – Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommunikén 2022 publiceras 2023-01-23. Rapporten går att ladda ner eller kan beställas via vår webbplats.

Senast uppdaterad 2022-04-21

Finansiell översikt

Finansiell översikt

Historisk information avseende kvartals- och årsvis finansiell översikt för Elanders.

Läs mer

Rapporter

Rapporter

Här hittar du våra finansiella rapporter.

Läs mer

Kalender

cal19

Kalender

Elanders finansiella kalender.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions