Finansiell kalender

Elanders tillämpar s. k. tyst period fr. o. m. en månad innan datum för finansiell rapport. I samband med offentliggörandet av en delårsrapport håller Elanders vanligtvis en press- och analytikerkonferens. För tillfället är inga kapitalmarknadsdagar planerade.

2019-07-16 – Delårsrapport Q2 2019

Elanders delårsrapport för andra kvartalet 2019 publiceras 2019-07-16. Rapporten går att ladda ner eller kan beställas via vår webbplats.

2019-10-21 – Delårsrapport Q3 2019

Elanders delårsrapport för tredje kvartalet 2019 publiceras 2019-10-21. Rapporten går att ladda ner eller kan beställas via vår webbplats.

2020-01-28 – Bokslutskommuniké 2019

Bokslutskommunikén 2019 publiceras 2020-01-28. Rapporten går att ladda ner eller kan beställas via vår webbplats.

Senast uppdaterad 2019-04-29

Kontakta oss
Andréas Wikner
Andréas Wikner
Ekonomidirektör
Elanders AB
Tel: 031-750 07 50

Rapporter

Rapporter

Här hittar du våra finansiella rapporter.

Läs mer

Kalender

cal19

Kalender

Elanders finansiella kalender.

Läs mer

Finansiell översikt

Finansiell översikt

Historisk information avseende kvartals- och årsvis finansiell översikt för Elanders.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions