Finansiell kalender

Elanders tillämpar s. k. tyst period fr. o. m. en månad innan datum för finansiell rapport. I samband med offentliggörandet av en delårsrapport håller Elanders vanligtvis en press- och analytikerkonferens. För tillfället är inga kapitalmarknadsdagar planerade.

2019-03-27 – Årsredovisning 2018

Elanders publicerar sin årsredovisning för verksamhetsåret 2018 på bolagets hemsida www.elanders.com.

2019-04-29 – Delårsrapport Q1 2019

Elanders delårsrapport för första kvartalet 2019 publiceras 2019-04-29. Rapporten går att ladda ner eller kan beställas via vår webbplats.

2019-04-29 – Årsstämma 2019

Elanders AB:s årsstämma kommer att hållas den 29 april 2019, Gothia Towers, Mässans gata 24, Göteborg.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman den 29 april 2019 kan lämna förslaget till Elanders styrelseordförande på email: YXJzc3RhbW1hQGVsYW5kZXJzLmNvbQ== eller på adress: Elanders AB, Flöjelbergsgatan 1 C, 431 35 Mölndal.

Förslagen måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast den 28 februari 2019.

2019-07-16 – Delårsrapport Q2 2019

Elanders delårsrapport för andra kvartalet 2019 publiceras 2019-07-16. Rapporten går att ladda ner eller kan beställas via vår webbplats.

2019-10-21 – Delårsrapport Q3 2019

Elanders delårsrapport för tredje kvartalet 2019 publiceras 2019-10-21. Rapporten går att ladda ner eller kan beställas via vår webbplats.

Senast uppdaterad 2019-01-29

Kontakta oss
Andréas Wikner
Andréas Wikner
Ekonomidirektör
Elanders AB
Tel: 031-750 07 50

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions