Finansiell kalender

Elanders tillämpar s. k. tyst period fr. o. m. en månad innan datum för finansiell rapport. I samband med offentliggörandet av en delårsrapport håller Elanders vanligtvis en press- och analytikerkonferens.

2024-01-30 – Bokslutskommuniké 2023 (ändrat från 23 januari 2024)

Bokslutskommunikén 2023 publiceras 2024-01-30. Rapporten går att ladda ner eller kan beställas via vår webbplats.

2024-03-25 – Årsredovisning 2023

Elanders publicerar sin årsredovisning för verksamhetsåret 2023 på bolagets hemsida www.elanders.com.

2024-04-19 – Delårsrapport Q1 2024

Elanders delårsrapport för första kvartalet 2024 publiceras 2024-04-19. Rapporten går att ladda ner eller kan beställas via vår webbplats.

2024-04-19 – Årsstämma 2024

Årsstämman 2024 hålls den 19 april 2024.

2024-07-12 – Delårsrapport Q2 2024

Elanders delårsrapport för andra kvartalet 2024 publiceras 2024-07-12. Rapporten går att ladda ner eller kan beställas via vår webbplats.

2024-10-18 – Delårsrapport Q3 2024

Elanders delårsrapport för tredje kvartalet 2024 publiceras 2024-10-18. Rapporten går att ladda ner eller kan beställas via vår webbplats.

Finansiell översikt

Finansiell översikt

Historisk information avseende kvartals- och årsvis finansiell översikt för Elanders.

Läs mer

Rapporter

23-reports-icon

Rapporter

Här hittar du våra finansiella rapporter.

Läs mer

Kalender

23-calendar-icon-2

Kalender

Elanders finansiella kalender.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions