Finansiell kalender

Elanders tillämpar s. k. tyst period fr. o. m. en månad innan datum för finansiell rapport. I samband med offentliggörandet av en delårsrapport håller Elanders vanligtvis en press- och analytikerkonferens.

2020-04-28 – Delårsrapport Q1 2020

Elanders delårsrapport för första kvartalet 2020 publiceras 2020-04-28. Rapporten går att ladda ner eller kan beställas via vår webbplats.

2020-06-25 – Årsstämma 2020

Årsstämman 2020 hålls torsdagen den 25 juni 2020.

2020-07-15 – Delårsrapport Q2 2020

Elanders delårsrapport för andra kvartalet 2020 publiceras 2020-07-15. Rapporten går att ladda ner eller kan beställas via vår webbplats.

2020-10-22 – Delårsrapport Q3 2020

Elanders delårsrapport för tredje kvartalet 2020 publiceras 2020-10-22. Rapporten går att ladda ner eller kan beställas via vår webbplats.

Senast uppdaterad 2020-03-23

Finansiell översikt

Finansiell översikt

Historisk information avseende kvartals- och årsvis finansiell översikt för Elanders.

Läs mer

Rapporter

Rapporter

Här hittar du våra finansiella rapporter.

Läs mer

Kalender

cal19

Kalender

Elanders finansiella kalender.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions