Finansiell översikt

Här hittar du historisk information avseende kvartals- och årsvis finansiell översikt för Elanders. Önskar du ytterligare information kan du ladda ner våra årsredovisningar och delårsrapporter under Rapporter.

Finansiella mål

Genom att uppfylla koncernens långsiktiga finansiella mål skapas goda förutsättningar för tillväxt och utveckling.

  • Omsättningstillväxt om 3-5 procent per år
  • EBITA-marginal om minst 7 procent
  • Avkastning på sysselsatt kapital om minst 10 procent
  • Nettoskuld / EBITDA-kvot om högst 3

Med EBITA avses rörelseresultat justerat för avskrivningar på tillgångar identifierade vid förvärv. Målet för kvoten av nettoskuld / EBITDA om 3 kan tillfälligt överskridas vid större förvärv.

Senast uppdaterad 2019-10-21

Kontakta oss
Andréas Wikner
Andréas Wikner
Ekonomidirektör
Elanders AB
Tel: 031-750 07 50

Kontakta oss
Andréas Wikner
Andréas Wikner
Ekonomidirektör
Elanders AB
Tel: 031-750 07 50

Kontakta oss
Andréas Wikner
Andréas Wikner
Ekonomidirektör
Elanders AB
Tel: 031-750 07 50

Kontakta oss
Andréas Wikner
Andréas Wikner
Ekonomidirektör
Elanders AB
Tel: 031-750 07 50

Finansiell översikt

Finansiell översikt

Historisk information avseende kvartals- och årsvis finansiell översikt för Elanders.

Läs mer

Rapporter

Rapporter

Här hittar du våra finansiella rapporter.

Läs mer

Kalender

cal19

Kalender

Elanders finansiella kalender.

Läs mer

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions