Pressreleaser 2009

2009-03-18

Välkommen till Elanders årsstämma

Pressmeddelandefrån Elanders AB (publ) 2009-03-18 Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 23 april 2009 kl 15.00 på Elanders infomediacenter, Designvägen 2, Mölnlycke.

2009-01-30

Bokslutskommuniké 2008

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2009-01-30 Omsättningen steg med 8 % och uppgick till 2 191 Mkr (2 036 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till 16,0 Mkr (226,8 Mkr) efter poster av engångsnatur om sammanlagt -89 Mkr (20 Mkr) Resultatet före skatt …

2009-01-08

Ändrat datum för Elanders bokslutskommuniké

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2009-01-08 Elanders bokslutskommuniké för 2008 utkommer den 30 januari 2009 i stället för den 29 januari som tidigare aviserats. Elanders AB (publ)

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions