Pressreleaser 2019

2019-11-29

Elanders gör förändringar i koncernledningen

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2019-11-29 Peter Sommer har idag valt att kliva ned från sin position som ansvarig för affärsområdet Print & Packaging Solutions. Denna position kommer istället att tas över av Sven Burkhard, som idag är verkställande direktör …

2019-10-21

Delårsrapport januari – september 2019

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2019-10-21 Januari – september Omsättningen ökade med sex procent till 8 350 (7 852) Mkr, varav två procentenheter var organisk tillväxt. EBITA ökade till 424 (353) Mkr, vilket motsvarade en EBITA-marginal om 5,1 (4,5) procent. …

2019-09-03

Elanders och Dimerco etablerar joint venture inom flyg- och sjöfrakt

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2019-09-03 Det taiwanesiska logistikföretaget Dimerco förvärvar 25 procent i Elanders dotterföretag, ITG Air & Sea GmbH. Verksamheten i det nya dotterföretaget har sitt ursprung i Elanders dotterföretag ITG:s speditionsverksamhet för flyg- och sjöfrakt, som under …

2019-07-16

Delårsrapport januari – juni 2019

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2019-07-16 Första halvåret Omsättningen ökade med tio procent till 5 525 (5 035) Mkr, varav fem procentenheter var organisk tillväxt. EBITA ökade till 255 (199) Mkr, vilket motsvarade en EBITA-marginal om 4,6 (4,0) procent. Exklusive …

2019-04-29

Rapport från årsstämman 2019

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2019-04-29 Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Carl Bennet, beslöt att: fastställa årsredovisningen för 2018 bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 enligt styrelsens förslag i kallelsen fastställa att utdelning för 2018 …

2019-04-29

Delårsrapport januari – mars 2019

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2019-04-29 Första kvartalet Omsättningen ökade med 16 procent till 2 806 (2 422) Mkr, varav 9 procentenheter var organisk tillväxt. EBITA ökade till 123 (83) Mkr, vilket motsvarade en EBITA-marginal om 4,4 (3,4) procent. Exklusive …

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions