Pressreleaser 2024

2024-04-26

Åsa Vilsson ny CFO på Elanders

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2024-04-26 Åsa Vilsson har utsetts till ny CFO på Elanders. Hon kommer närmast från rollen som koncernredovisningsansvarig på Elanders och har sedan februari 2024 varit tillförordnad CFO. Åsa tillträder sin roll som CFO och medlem …

2024-04-19

Rapport från årsstämman 2024

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2024-04-19 Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Dan Frohm, beslöt att: fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen, bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023, enligt styrelsens förslag i kallelsen fastställa …

2024-04-19

Delårsrapport januari – mars 2024

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2024-04-19 Första kvartalet 2024 Omsättningen uppgick till 3 268 (3 589) Mkr. Det motsvarade en organisk omsättningsminskning om nio procent, om förvärv samt nedlagd verksamhet exkluderas och oförändrade valutakurser används. Denna minskning var främst ett …

2024-03-25

Elanders publicerar års- och hållbarhetsredovisningen för 2023

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2024-03-25 Idag, måndagen den 25 mars 2024, publicerar Elanders sin års- och hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2023 på bolagets hemsida www.elanders.com. Års- och hållbarhetsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som aktivt har beställt en tryckt …

2024-03-21

Kallelse till Elanders årsstämma 2024

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2024-03-21 Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas till årsstämma som hålls fredagen den 19 april 2024, kl. 13.00 på Södra Porten, Flöjelbergsgatan 1 C, Mölndal. RÄTT ATT DELTA Rätt att delta i stämman har den …

2024-02-01

Elanders gör förändringar i koncernledningen

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2024-02-01 Kevin Rogers har idag valt att kliva ned från sin position i koncernledningen som ansvarig för Global Sales. Han kommer fortsatt att vara ansvarig för delar av Elanders verksamhet i England. Charles Ickes och …

2024-01-31

Bokslutskommuniké 2023

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2024-01-31 Helåret 2023 Omsättningen uppgick till 13 867 (14 974) Mkr. Det motsvarade en organisk omsättningsminskning om nio procent, om förvärv samt nedlagd verksamhet exkluderas och oförändrade valutakurser används. Denna minskning var till stor del …

2024-01-17

Elanders publicerar datum för bokslutskommuniké 2023 samt telefonkonferens

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2024-01-17 Elanders publicerar bokslutskommuniké för 2023 onsdagen den 31 januari 2024 kl. 07.30 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 09.30 (svensk tid) med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner. Vi bjuder in …

Cookie-inställningar

Vi använder cookies på vår webbplats. Här kan du välja om och, i förekommande fall, vilka icke-nödvändiga cookies du vill acceptera. Du kan också hitta mer information om de cookies vi använder.

Acceptera alla cookies
Acceptera endast nödvändiga cookies
Nödvändiga
WebThinker Cookie-Box

Sparar de valda cookie-inställningarna.
https://www.webthinker.de/cookie-box/

Mer information

Bearbetande företag

Elanders


Namn och lagringstid för cookies

wt-dv-settings
Sparar de valda cookie-inställningarna.
Period: 1 År


Värd/åtkomst-URL

*.elanders.com

Språkval

Identifierar språket som valts av användaren..

Mer information

Bearbetande företag

Elanders


Namn och lagringstid för cookies

wp-wpml_current_language
Identifierar språket som valts av användaren..
Period: Session


Värd/åtkomst-URL

*.elanders.com

Google Tag Manager

Ansvarar för den tekniska implementeringen av de valda cookie-inställningarna.
https://policies.google.com/privacy

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Beskrivning

Detta är ett tagghanteringssystem. Via Google Tag Manager kan taggar integreras centralt via ett användargränssnitt. Taggar är små delar av kod som kan spåra aktiviteter. Skriptkoder för andra verktyg integreras via Google Tag Manager. Tagghanteraren låter dig styra när en viss tagg utlöses.


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Statistik
Google Analytics

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Namn och lagringstid för cookies

_ga, _gid, _dc_gtm_xxx, _gat_gtag_xxx
Används för att åtskilja användare.
Period: 1 Tag / 2 År


_gat
Används för att bromsa kravtakten.
Period: 1 Minut


_gac_xx
Innehåller information om vilka annonser som har klickats.
Period: 3 Månader


IDE
Med detta ID kan Google sedan känna igen användaren på olika webbplatser och domäner och visa personliga annonser.
Period: 1 År


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Media
Google Maps

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Beskrivning

Detta är en integrerad karttjänst. En anslutning till tjänsten upprättas för att ladda och tillhandahålla motsvarande kartmaterial.


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

YouTube

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Namn och lagringstid för cookies

PREF
Denna cookie lagrar dina preferenser och annan information, i synnerhet önskat språk, hur många sökresultat du vill ska visas på din sida och om du vill ha Googles SafeSearch-filter aktiverat eller inte.
Period: 10 År


VISITOR_INFO1_LIVE
Denna cookie mäter din bandbredd för att avgöra om du får det nya eller det gamla spelargränssnittet.
Period: 6 Månader


use_hitbox
Denna cookie ökar antalet "visningar" på YouTube-videon.
Period: Session


YSC
Detta är inställt på sidor med inbäddad YouTube-video.
Period: Session


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Vimeo

Mer information

Bearbetande företag

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland


Namn och lagringstid för cookies

PREF
Denna cookie lagrar dina preferenser och annan information, i synnerhet önskat språk, hur många sökresultat du vill ska visas på din sida och om du vill ha Googles SafeSearch-filter aktiverat eller inte.
Period: 10 År


VISITOR_INFO1_LIVE
Denna cookie mäter din bandbredd för att avgöra om du får det nya eller det gamla spelargränssnittet.
Period: 6 Månader


use_hitbox
Denna cookie ökar räknaren för "visningar" på Vimeo-videon.
Period: Session


YSC
Detta är inställt på sidor med inbäddad Vimeo-video
Period: Session


Värd/åtkomst-URL

*.google.com

Investis
Spara individuella cookieinställningar

Information om dina cookieinställningar och dataöverföring till USA när du använder Googles tjänster
Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa cookies är tekniskt nödvändiga för att vår webbplats ska fungera ("nödvändiga"). Alla andra cookies tillämpas endast om du samtycker till dem (t.ex. för Google Analytics/Maps).

Du kan välja om du vill "acceptera endast nödvändiga cookies", "acceptera alla cookies" eller om du vill "spara individuella cookie-inställningar" genom att välja specifika cookies i dragspelsmenyn.

Att ge samtycke till användningen av icke nödvändiga cookies är frivilligt. Du kan även ändra dina inställningar vid ett senare tillfälle via knappen "Cookieinställningar" som finns i sidfoten. Fullständig information finns i vår sekretesspolicy.

Vi använder Google Analytics för att få kontinuerlig analys och statistisk utvärdering av webbplatsen för att förbättra webbplatsen och användarupplevelsen. Detta innebär att användarbeteendedata överförs till Google LLC och de webbplatser som besöks, tid som spenderas på sidan och interaktioner som bearbetas. Dessa data används sedan av Google för sina egna syften för att skapa en profil och för att länka till annan användningsdata.

Genom att acceptera den cookie som är kopplad till Googles tjänster ger du också ditt samtycke till att dina uppgifter behandlas i USA av Google, i enlighet med artikel 49(1a) GDPR. USA klassificeras av EU-domstolen som ett land vars dataskyddsnivå inte uppfyller EU:s standarder.

I synnerhet finns det en risk för att dina uppgifter behandlas av amerikanska myndigheter för kontroll- och övervakningsändamål, eventuellt utan ens möjlighet att överklaga. Om du klickar på "acceptera endast nödvändiga cookies" kommer ovanstående överföring inte att ske.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions