Pressreleaser 2014

2014-10-22

Delårsrapport januari – september 2014

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2014-10-22 Januari – september Omsättningen ökade med 76 % och uppgick till 2 631 (1 498) Mkr. Rörelseresultatet exklusive engångsposter ökade till 108 (72) Mkr, en förbättring med 50 % mot föregående år. Rörelseresultatet inklusive …

2014-07-17

Delårsrapport januari – juni 2014

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2014-07-17 Det första halvåret Omsättningen ökade med 75 % och uppgick till 1 761 (1 005) Mkr. Rörelseresultatet ökade till 77 (51) Mkr, en förbättring med 51 % mot samma period föregående år. Resultat före …

2014-06-30

Antal aktier och röster i Elanders

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2014-06-30 Antalet aktier och röster i Elanders har förändrats på grund av den nyligen genomförda nyemissionen. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 26 518 314 aktier i bolaget, varav 1 361 110 A-aktier …

2014-06-09

Elanders nyemission om cirka 125 miljoner kronor fulltecknad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Pressmeddelande från Elanders AB (publ) …

2014-05-09

Prospekt avseende Elanders nyemission offentliggjort

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. Pressmeddelande från Elanders AB (publ) …

2014-05-06

Rapport från årsstämman 2014

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2014-05-06 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA …

2014-05-06

Delårsrapport januari – mars 2014

Delårsrapport januari – mars 2014 Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2014-05-06 Det första kvartalet Omsättningen ökade med 72 % till 850 (493) Mkr. Rörelseresultat ökade till 37 (23) Mkr, en förbättring med 61 % mot samma period föregående år. Resultat …

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions