Pressreleaser 2017

2017-04-26

Delårsrapport januari – mars 2017

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2017-04-26 Första kvartalet Omsättningen ökade med 114 procent till 2 139 (998) Mkr. EBITA, dvs rörelseresultat justerat för avskrivningar på tillgångar identifierade vid förvärv, ökade till 105 (62) Mkr. Rörelseresultatet ökade till 90 (56) Mkr, …

2017-04-12

Press- och analytikerkonferens Q1 2017

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2017-04-12 I samband med offentliggörandet av delårsrapporten för första kvartalet 2017 håller Elanders en press- och analytikerkonferens den 27 april 2017, kl. 09:30, med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner. Vi bjuder …

2017-03-27

Kallelse till Elanders årsstämma 2017

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2017-03-27 KALLELSE TILL ELANDERS ÅRSSTÄMMA Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 26 april 2017 kl. 15.00 på Gothia Towers, Mässans gata 24, Göteborg. RÄTT ATT DELTA Rätt att delta i stämman …

2017-03-24

Elanders publicerar årsredovisningen för 2016

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2017-03-24 Idag, fredagen den 24 mars, publicerar Elanders sin årsredovisning för verksamhetsåret 2016 på bolagets hemsida www.elanders.com. Årsredovisningen distribueras per post till aktieägare, vissa kunder och övriga intressenter. Elanders AB (publ) För ytterligare information kontakta: …

2017-01-25

Bokslutskommuniké 2016

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2017-01-25 Januari – december Omsättningen ökade med 48 procent och uppgick till 6 285 (4 236) Mkr, varav 2 procent var organisk tillväxt. Rörelseresultatet exklusive engångsposter ökade till 382 (308) Mkr, vilket var en resultatförbättring …

2017-01-11

Press- och analytikerkonferens Q4 2016

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2017-01-11 I samband med offentliggörandet av Bokslutskommunikén 2016 håller Elanders en press- och analytikerkonferens den 25 januari 2017, kl. 15:00, med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner. Vi bjuder in fondförvaltare, analytiker …

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions