Delårsrapport januari – mars 2009

2009-04-23 11:11:01

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2009-04-23

Första kvartalet:

  • Omsättningen sjönk med 9 % och uppgick till 477 Mkr (522 Mkr).
  • Rörelseresultatet uppgick till 12,1 Mkr (31,3 Mkr)
  • Resultatet före skatt uppgick till 2,9 Mkr (19,2 Mkr).
  • Nettovinsten uppgick till 3,4 Mkr (12,7 Mkr) eller 0,34 kronor per aktie (1,30 kronor per aktie) 1).
  • Det operativa kassaflödet uppgick till 22 Mkr (111 Mkr varav 110 Mkr hänförligt till likvid från fastighetsförsäljningen 2007).

1) Någon utspädning förekommer inte under de angivna perioderna.

Elanders AB (publ)

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions