Elanders genomför strukturåtgärder i Sverige

2010-09-29 13:48:05

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-09-29

Som en del av de planerade strukturåtgärder som kommunicerades i delårsrapporten för januari-juni 2010 varslar Elanders nu 55 personer i Sverige.

Detta tillsammans med tidigare varsel och naturliga avgångar under året gör att antalet heltidstjänster i den svenska verksamheten reduceras med ca 80 personer på helårsbasis jämfört med 2009.

Elanders AB (publ)

Elanders är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 september 2010, klockan 13.45.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions